GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM SỬ DỤNG BẢNG PHÂN LOẠI ACR – TIRADS 2017 TRONG CHẨN ĐOÁN NHÂN GIÁP

GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM SỬ DỤNG BẢNG PHÂN LOẠI ACR – TIRADS 2017 TRONG CHẨN ĐOÁN NHÂN GIÁP

GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM SỬ DỤNG BẢNG PHÂN LOẠI ACR – TIRADS 2017 TRONG CHẨN ĐOÁN NHÂN GIÁP
Bùi Thị Thanh Trúc1 , Huỳnh Quang Huy2*

Đặt vấn đề: Bệnh lý nhân giáp là một bệnh lý phổ biến, đặc biệt là ở phụ nữ và người lớn tuổi. Siêu âm tuyến giáp, được xem như là một phương tiện đầu tay, là phương pháp chẩn đoán hình ảnh có những khả năng vượt trội như tương đối đơn giản, rẻ tiền, không xâm lấn, có thể lặp lại nhiều lần để chẩn đoán bệnh, và có khả năng phát hiện được những tổn thương rất nhỏ. Nghiên cứu này nhằm xác định xác giá trị của siêu âm sử dụng bảng phân loại ACR-TIRADS 2017 trong chẩn đoán nhân giáp.
Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, với cỡ mẫu 169 bệnh nhân được phẫu thuật nhân giáp. Trước phẫu thuật, bệnh nhân được siêu âm tuyến giáp bằng máy GE (LOGIQ S7 Pro, LOGIQ E9 …) với đầu dò linear tần số 7,5 – 12 MHz. Kết quả siêu âm bảng phân loại TI-RADS theo ACR 2017 so sánh với tiêu chuẩn vàng là kết quả giải phẫu bệnh.
Kết quả: Siêu âm áp dụng bảng phân loại ACR-TIRADS 2017 trong phân biệt nhân giáp lành tính và ác tính: Độ nhạy 97,9%, độ đặc hiệu 82,6%, giá trị tiên đoán dương 95,8%, giá trị tiên đoán âm 90,5%, và độ chính xác 94,9%. Diện tích dưới đường cong ROC (AUC) của phân loại ACR-TIRADS trong chẩn đoán nhân giáp ác tính là bằng 0,953 (p < 0,001). Điểm cắt (cut – off) được chọn là TIRADS 4. Diện tích dưới đường cong ROC (AUC) của điểm số của hạt giáp theo phân loại ACR- là 0,967 (p < 0,001). Điểm cắt (cut – off) được chọn là 5 điểm.
Kết luận: Siêu âm áp dụng bảng phân loại ACR-TIRADS 2017 có giá trị trong chẩn đoán phân biệt nhân giáp lành tính và ác tính với độ nhạy và độ đặc hiệu cao.

GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM SỬ DỤNG BẢNG PHÂN LOẠI ACR – TIRADS 2017 TRONG CHẨN ĐOÁN NHÂN GIÁP

Leave a Comment