Giá trị của trắc nghiệm đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (mmse) trong sàng lọc sa sút trí tuệ ở người cao tuổi tại cộng đồng

Giá trị của trắc nghiệm đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (mmse) trong sàng lọc sa sút trí tuệ ở người cao tuổi tại cộng đồng

Giá trị của trắc nghiệm đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (mmse) trong sàng lọc sa sút trí tuệ ở người cao tuổi tại cộng đồng
Cao Mạnh Long, Hồ Thị Kim Thanh, Trần Khánh Toàn
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm đánh giá giá trị của trắc nghiệm đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) bản Tiếng Việt trong sàng lọc sa sút trí tuệ ở người cao tuổi tại cộng đồng. Nghiên cứu cắt ngang trên 111 người cao tuổi được chọn ngẫu nhiên tại 3 xã thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn bằng trắc nghiệm MMSE và sau đó được đánh giá lại bằng bộ câu hỏi thần kinh tâm lý đầy đủ theo tiêu chuẩn chẩn đoán DSM – 5. Kết quả cho thấy diện tích dưới đường cong ROC của trắc nghiệm MMSE là 0,89 (95% CI: 0,78 – 1). Điểm cắt tối ưu để chẩn đoán sa sút trí tuệ dựa vào trắc nghiệm MMSE là 19/20 với độ nhạy 0,75 và độ đặc hiệu 0,93. Tại điểm cắt 23/24, trắc nghiệm MMSE có độ nhạy, và độ đặc hiệu lần lượt là 0,88 và 0,72, với 32,4% người cao tuổi có khả năng mắc sa sút trí tuệ. Tỷ lệ hiện mắc sa sút trí tuệ theo tiêu chuẩn DSM – 5 là 7,2%. MMSE có giá trị cao trong sàng lọc sa sút trí tuệ ở người cao tuổi tại cộng đồng ở Việt Nam với ngưỡng điểm 23/24.

Già hóa dân số đã trở thành một hiện tượng trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam, đồng nghĩa với sự gia tăng gánh nặng các bệnh mạn tính không lây nhiễm, trong đó có sa sút trí tuệ và suy giảm nhận thức.1 Sa sút trí tuệ là một hội chứng lâm sàng, bao gồm tập hợp các triệu chứng của sự suy giảm về trí nhớ, kèm theo một hoặc nhiều rối loạn nhận thức khác; các triệu chứng đủ để gây trở ngại đến hoạt động xã hội và/hoặc nghề nghiệp.2
Tỷ lệ mắc sa sút trí tuệ ở người cao tuổi tại cộng đồng trên thế giới và Việt Nam khoảng 4,5 – 10%, và tăng dần theo tuổi.3-5 Ước tính số người cao tuổi bị sa sút trí tuệ trên toàn cầu có thể tăng từ 25 triệu năm 2000 đến 63 triệu vào năm 2030 và 114 triệu vào năm 2050.

https://thuvieny.com/gia-tri-cua-trac-nghiem-danh-gia-trang-thai-tam-than-toi-thieu-mmse-trong-sang-loc-sa-sut-tri-tue-o-nguoi-cao-tuoi/

Leave a Comment