GIẢI PHẪU HỌC DÀNH CHO BÁC SĨ GÂY MÊ 9E 2013

GIẢI PHẪU HỌC DÀNH CHO BÁC SĨ GÂY MÊ 9E 2013

GIẢI PHẪU HỌC DÀNH CHO BÁC SĨ GÂY MÊ 9E 2013.Cuốn sách này được viết để giúp các học viên kiểm tra lại chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hành gây mê để có thể xử lý các tình huống cần đến những kiến ​​thức giải phẫu chi tiết , với những thông tin cập nhật nhất có sẵn trong mối tương quan với thực hành gây mê.

Không giống như một cuốn sách giáo trình về giải phẫu học, trong đó phải bao gồm tất cả các bộ phận của cơ thể với sự bình đẳng triệt để, cuốn sách này tập trung vào các lĩnh vực có liên quan đặc biệt đến gây mê và chỉ ra các tính năng có tầm quan trọng thiết thực đối với kỹ thuật gây mê.

Văn bản được chia thành chín phần, bao gồm đường hô hấp, tim, ống sống, các dây thần kinh ngoại vi, hệ thống thần kinh tự chủ, các dây thần kinh sọ, hốc mắt và các thành phần bên trong, Giải phẫu của đau và các khu vực gây mê đang được quan tâm.

Phiên bản thứ chín đã hoàn toàn được mở rộng và cập nhật, bao gồm các hình minh họa mới và cải tiến để làm tăng tính trực quan cho văn bản.

GIẢI PHẪU HỌC DÀNH CHO BÁC SĨ GÂY MÊ 9E 2013

Anatomy for Anaesthetists 9e

Product details

Hardcover: 360 pages

Publisher: Wiley-Blackwell; 9th ed. edition (13 Dec. 2013)

Ebook Giải phẫu học dành cho Bác sĩ Gây mê 9E đã hoàn toàn được cập nhật, bao gồm các hình minh họa mới và cải tiến để làm tăng tính trực quan cho nội dung.

Giải phẫu học dành cho Bác sĩ Gây mê được viết để giúp các học viên kiểm tra lại chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hành gây mê để có thể xử lý các tình huống cần đến những kiến thức giải phẫu chi tiết. Với những thông tin cập nhật nhất có sẵn trong mối tương quan với thực hành gây mê.

Giải phẫu học dành cho Bác sĩ Gây mê chỉ ra các tính năng có tầm quan trọng thiết thực đối với kỹ thuật gây mê.

Cuốn sách này bao gồm đường hô hấp, tim, ống sống, các dây thần kinh ngoại vi, hệ thống thần kinh tự chủ, các dây thần kinh sọ, hốc mắt và và các thành phần bên trong. Giải phẫu của đau và các khu vực gây mê đang được quan tâm.

Language: English

GIẢI PHẪU HỌC DÀNH CHO BÁC SĨ GÂY MÊ 9E 2013

Leave a Comment