MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC,THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP CỦA NGƯỜI DÂN TẠI 2 XÃ THUỘC HUYỆN HÀM THUẬN BẮC TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2013

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC,THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP CỦA NGƯỜI DÂN TẠI 2 XÃ THUỘC HUYỆN HÀM THUẬN BẮC TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2013

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC,THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP CỦA NGƯỜI DÂN TẠI 2 XÃ THUỘC HUYỆN HÀM THUẬN BẮC TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2013
Lê Thị Thanh Xuân, Trần Quỳnh Anh, Lê Thị Thanh Tuyết,
Lê Thị Tài, Lê Thị Hương, Hoàng Thị Thu Hà
Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội Nghiên cứu nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh tiêu chảy cấp của người dân tại 2 xã Hàm Chính, Hàm Phú huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận năm 2013. Nghiên cứu cắt ngang trên 400 đối tượng được phỏng vấn trực tiếp theo bộ câu hỏi có sẵn. Kết quả cho thấy kiến thức, thái độ và thực hành của người dân còn thấp. Yếu tố liên quan đến kiến thức về bệnh tiêu chảy cấp của người dân Bình thuận là trình độ học vấn (OR = 4,3; 95% CI = 1,8 – 10,3; p < 0,05) và số phương tiện thông tin mà hộ gia đình hiện có (OR = 2,7; 95% CI = 1,23 – 6,01; p < 0,05). Mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức và thái độ về bệnh tiêu chảy cấp của đối tượng nghiên cứu (OR = 7,34; 95% CI = 1,69 – 31,88; p < 0,05). Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê tới thực hành phòng bệnh tiêu chảy cấp là: dân tộc (OR = 9,47; 95% CI = 3,25 – 27,55), số lượng phương tiện thông tin (OR = 2,37; 95% CI = 1,39 – 4,04), kiến thức về bệnh tiêu chảy cấp (OR = 49,2; 95% CI = 9,89 – 244,61) và thái độ về bệnh tiêu chảy cấp (OR = 7,95; 95% CI = 3,72 – 17,02)

Tiêu chảy cấp do rất nhiều nguyên nhân gây nên, phần lớn là các nguyên nhân do nhiễm trùng (vi khuẩn, virus, ký sinh trùng).Ngoài ra còn có các nguyên nhân không gây nhiễm trùng (thuốc, các chất độc, viêm, dị ứng) [1 – 4]. Trong đó, Rotavirus là căn nguyên chính gây tiêu chảy cấp ở người. Hiện nay, bệnh tiêu chảy cấp vẫn có tỷ lệ mắc cao và là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong cho trẻ em các nước đang phát triển, đặc biệt trẻ em dưới 5 tuổi [5]. Ở Việt Nam, sau nhiều năm được khống chế, dịch tiêu chảy cấp bùng phát trở lại vào năm 2007 trên 7 tỉnh/thành phố, nguyên nhân được xác định là do vi khuẩn tả, sau đó có xu hướng giảm. Từ tháng 2/2011 đến nay không ghi nhậntrường hợp tiêu chảy cấp nào mắc do tả.

https://thuvieny.com/mot-so-yeu-to-lien-quan-den-kien-thucthai-do-thuc-hanh-ve-benh-tieu-chay-cap-cua-nguoi-dan/

Leave a Comment