GIẢI PHẪU HỌC SIÊU ÂM TIM Ở THAI NHI

GIẢI PHẪU HỌC SIÊU ÂM TIM Ở THAI NHI

GIẢI PHẪU HỌC SIÊU ÂM TIM Ở THAI NHI.Siêu âm tim chẩn đoán dựa trên những hình ảnh chuyển động. Những tiến bộ gần đây trong các hệ thống siêu âm đã mang lại những ứng dụng sáng tạo vào lĩnh vực lâm sàng và có thể được tích hợp vào các nội dung đa phương tiện mạnh mẽ cho việc giảng dạy.

CD-ROM đi kèm với cuốn sách trình bày hình ảnh hình thái học các phần cắt lớp của toàn bộ cơ thể của thai nhi, kết hợp với hình ảnh động chất lượng cao, siêu âm tim của thai nhi bình thường và một số khuyết tật tim bẩm sinh phổ biến nhất.

Các phần của mẫu vật tim thường được so sánh với các bộ phận tương ứng trong sách giáo khoa siêu âm tim. Những phần này chủ yếu thu được từ các trái tim cô lập, do sự dễ dàng và nhanh chóng trong việc thu nhận. Tuy nhiên, các phần của toàn bộ cơ thể là một công cụ tốt hơn để hiểu được mối quan hệ giữa các cấu trúc tim và ngoài tim. Sự hiểu biết này là đặc biệt quan trọng trong siêu âm tim thai nhi, số lượng các cấu trúc có thể nhìn thấy chung quanh tim lớn hơn nhiều và các phương pháp tiếp cận đến phần lồng ngực bào thai thay đổi nhiều hơn.

Cuốn sách này sẽ là một nguồn tài nguyên rất hữu ích cho các bác sĩ sản khoa, siêu âm, và tim mạch nhi khoa.

GIẢI PHẪU HỌC SIÊU ÂM TIM Ở THAI NHI

TÓM TẮT

Echocardiographic Anatomy in the Fetus

Enrico Chiappa, Andrew C. Cook, Gianni Botta, Norman H. Silverman

Price: $179

Hardcover: 241 pages

Publisher: Springer;

1 edition (October 24, 2008)

Language: English

GIẢI PHẪU HỌC SIÊU ÂM TIM Ở THAI NHI

Leave a Comment