Giải thích các Thăm dò Phổi chức năng 3e

Giải thích các Thăm dò Phổi chức năng 3e

Giải thích các Thăm dò Phổi chức năng 3e ( Interpretation of Pulmonary Function Tests: A Practical Guide )

Trong phiên bản thứ 3, cuốn sách này hướng dẫn phương pháp thực hành thành công và đáp ứng các nhu cầu của các bác sĩ chuyên khoa phổi, chuyên gia trị liệu hô hấp, và điều dưỡng.

Với số lượng lớn các bảng, bản vẽ và các hình ảnh minh họa, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ đầy đủ các ứng dụng lâm sàng của xét nghiệm chức năng phổi.

Phiên bản này bao gồm các thông tin mới về kỹ thuật dao động cưỡng bức để đo điện trở hệ thống hô hấp.

Ngoài ra còn thảo luận về đo lường nitric oxide thoát ra, hữu ích trong việc nghiên cứu các bệnh hen suyễn. Điểm nổi bật khác bao gồm gần 50 trường hợp mới minh họa và hướng dẫn của Hội Lồng ngực Mỹ/Châu Âu hiện nay về công tác xã hội hóa phòng chống các bệnh lý hô hấp, về tiêu chuẩn hóa và giải thích các thử nghiệm chức năng phổi .

Giải thích các Thăm dò Phổi chức năng 3e

TRÍCH DẪN

Interpretation of Pulmonary Function Tests: A Practical Guide

Hyatt Robert, Scanlon Paul, Nakamura, Masao

Paperback: 272 pages

Publisher: Lippincott Williams & Wilkins;

Third edition (July 17, 2008)

Language: English

ISBN-10: 0781778824

ISBN-13: 978-0781778824

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment