KẾT QUẢ GHÉP THẬN DÀI HẠN TỪ NGƯỜI HIẾN TẠNG CHẾT NÃO TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

KẾT QUẢ GHÉP THẬN DÀI HẠN TỪ NGƯỜI HIẾN TẠNG CHẾT NÃO TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

KẾT QUẢ GHÉP THẬN DÀI HẠN TỪ NGƯỜI HIẾN TẠNG CHẾT NÃO TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Nguyễn Trọng Hiền1, Trần Thị Bích Hương1,3, Dư Thị Ngọc Thu1, Lý Hoài Tâm1, Hoàng Khắc Chuẩn1, Ngô Xuân Thái1,2, Châu Quý Thuận1, Trần Trọng Trí1, Vũ Đức Huy1, Thái Kinh Luân1,2,
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Ghép thận từ người hiến tạng chết não (Donor after brain death, DBD) là phẫu thuật thường quy trên thế giới khi nguồn hiến tạng từ người sống bị giới hạn.

Mục tiêu: Trình bày kết quả ghép thận từ người DBD tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca, hồi cứu, bao gồm những trường hợp (TH) ghép thận từ người DBD từ tháng 4/2008 đến tháng 12/ 2020, tại khoa Ngoại Tiết Niệu, bệnh viện Chợ Rẫy.

Kết quả: Chúng tôi có 24 người DBD, tuổi trung vị 39. Tử vong do chấn thương sọ não 22 TH (91,7%). Có 2 TH theo tiêu chuẩn mở rộng. Có 46 người nhận thận hiến, tuổi trung vị 36. Trung vị bất tương hợp HLA là 4. Có 8 TH bị trì hoãn chức năng thận ghép (17,4%). Thải ghép cấp trong năm đầu 6 TH (13%). Trung vị eGFR (CKD-EPI) lúc ra viện và sau 12 tháng lần lượt là 60 và 66 ml/phút/1,73 m2da. Tỷ lệ sống còn của thận ghép sau 1 và 5 năm lần lượt là 100 và 87,8%. Tỷ lệ sống còn của TH sau ghép 1 và 5 năm lần lượt là 97,8 và 94,2%. Nhiễm Cytomegalovirus 14 TH (30,4%).

Kết luận: Kết quả ghép thận từ người DBD tại bệnh viện Chợ Rẫy tương tự các trung tâm ghép khác trên thế giới, khẳng định đây là nguồn tạng hiến quan trọng để phát triển ghép thận trong tương lai.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment