GIÁO TRÌNH CÁC QUY  TRÌNH CẤP CỨU NHI KHOA 2E

GIÁO TRÌNH CÁC QUY  TRÌNH CẤP CỨU NHI KHOA 2E

GIÁO TRÌNH CÁC QUY  TRÌNH CẤP CỨU NHI KHOA 2E.Với các minh họa hướng dẫn thực hiện từng bước, nội dung bao quát toàn diện, và cách trình bày nội dung đẹp mắt thân thiện, Bài giảng quy trình cấp cứu Nhi khoa là một cuốn sách quý giá dành cho các bác sĩ chuyên khoa Nhi.

Phiên bản này bao gồm một chương mới về các kỹ thuật và công nghệ quản lý các trường hợp hạn chế đường thở. Các chủ đề mới khác bao gồm sử dụng mô kết dính trong thủ thuật khâu vết rách, siêu âm bụng trong chấn thương, quản lý rối loạn cương dương, cấy răng vĩnh viễn, sử dụng máy khử rung tim tự động bên ngoài, và các quy trình có liên quan đến khủng bố sinh học.

Trong 137 chương, cuốn sách cung cấp những hướng dẫn rõ ràng, hoàn chỉnh cho mỗi thủ thục y khoa được thực hiện đối với trẻ sơ sinh, trẻ em và trẻ vị thành niên. Hơn 1000 biểu đồ, sơ đồ hướng dẫn cách thực hiện từng quy trình.

Phần lớn các quy trình đều được hướng dẫn thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau.

Tất cả các chương đều được sắp xếp theo mẫu phù hợp.

Hàng ngàn bảng biểu, các hộp tóm tắt và các lời khuyên lâm sàng hữu ích.

GIÁO TRÌNH CÁC QUY  TRÌNH CẤP CỨU NHI KHOA 2E

THÔNG TIN

Textbook of Pediatric Emergency Procedures

Christopher King, Fred M. Henretig, Brent R. King, John Loiselle, Richard M. Ruddy, James F. Wiley

Hardcover: 1344 pages

Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 

Second edition (September 7, 2007)

Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment