Giáo trình Dịch tễ học Ung thư 3E 2020

Giáo trình Dịch tễ học Ung thư 3E 2020

Giáo trình Dịch tễ học Ung thư 3E 2020.Trong những tiến bộ sâu rộng trong khoa học và điều trị ung thư, Giáo trình Dịch tễ ung thư cung cấp cho sinh viên và các chuyên gia một nguồn lực rõ ràng, có hệ thống để hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến tất cả các loại ung thư ở người.

Phiên bản mới được cập nhật đầy đủ này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các khái niệm và phương pháp chính của dịch tễ học vì chúng liên quan đến ung thư (bao gồm cả tiềm năng mới nổi của dấu ấn sinh học) cũng như các chương cụ thể về lịch sử tự nhiên của bệnh ung thư, bệnh lý học, dịch tễ học mô tả và bệnh nguyên. Được kết hợp với nhau, các chương này tạo nên mối liên hệ giữa khoa học đã được thiết lập và sự phát triển không ngừng của lĩnh vực năng động này.

Được viết một cách chính xác bởi một nhóm các nhà nghiên cứu được quốc tế công nhận, Giáo trình Dịch tễ ung thư đưa ra một giới thiệu tốt nhất về các thỏa thuận và tranh cãi của chủ đề cho những người bắt tay vào sự nghiệp của họ và tham khảo sẵn sàng cho các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.

Giáo trình Dịch tễ học Ung thư 3E 2020
Textbook of Cancer Epidemiology 3rd Edition
by Hans-Olov Adami (Editor), David J. Hunter (Editor), Pagona Lagiou (Editor), Lorelei Mucci (Editor)
Paperback: 752 pages
Publisher: Oxford University Press; 3 edition (February 6, 2018)
Language: English

Giáo trình Dịch tễ học Ung thư 3E 2020

Leave a Comment