HAMMER KIỂM TRA CHỨC NĂNG PHỔI NHI KHOA

HAMMER KIỂM TRA CHỨC NĂNG PHỔI NHI KHOA

HAMMER KIỂM TRA CHỨC NĂNG PHỔI NHI KHOA ( Pediatric Pulmonary Function Testing  )

Cuốn sách này đại diện cho một đánh giá toàn diện về những phát triển gần đây nhất trong thử nghiệm chức năng phổi ở trẻ em và các ứng dụng lâm sàng của chúng trong các rối loạn đường hô hấp thường gặp ở trẻ em.

Phần đầu tiên đánh giá các tests chức năng phổi được sử dụng hiện nay ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, là những bệnh nhân bản chất không thể hợp tác với hầu hết các quy trình tests. Sách mô tả các phương pháp, cung cấp các giá trị bình thường nếu có, và đưa ra lời khuyên để giải thích dữ liệu.

Phần thứ hai với xét ​​nghiệm chức năng cổ điển phổi ở người lớn và ứng dụng của chúng ở trẻ lớn hơn. Các vấn đề kỹ thuật liên quan đến tuổi và những hạn chế của các xét nghiệm này được xem xét. Các tests kiểm tra, đánh giá hệ thống hô hấp vượt ra ngoài các phép đo thông thường của trao đổi khí, thể tích phổi, và đáp ứng phế quản được đề cập trong phần thứ ba.

HAMMER KIỂM TRA CHỨC NĂNG PHỔI NHI KHOA

TÓM TẮT

Pediatric Pulmonary Function Testing

(Progress in Respiratory Research)

Jurg Hammer, Ernst Eber

Hardcover: 288 pages

Publisher: S Karger Pub; 1 edition (February 4, 2005)

Language: English

ISBN-10: 3805577532

ISBN-13: 978-3805577533

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment