KẾT QUẢ NGẮN HẠN ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH LÝ HUYẾT KHỐI THÀNH ĐỘNG MẠCH CHỦ CẤP TÍNH

KẾT QUẢ NGẮN HẠN ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH LÝ HUYẾT KHỐI THÀNH ĐỘNG MẠCH CHỦ CẤP TÍNH

KẾT QUẢ NGẮN HẠN ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH LÝ HUYẾT KHỐI THÀNH ĐỘNG MẠCH CHỦ CẤP TÍNH
Nguyễn Thời Hải Nguyên1, Nguyễn Văn Phan2, Nguyễn Hoàng Định1
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Huyết khối thành động mạch chủ (HKTĐMC) là một dạng của hội chứng động mạch chủ cấp, chiếm tỉ lệ tương đối lớn. Quan điểm điều trị cho tình trạng bệnh lý này còn chưa thống nhất hoàn toàn và kết quả điều trị bằng phẫu thuật hoặc can thiệp nội mạch đang được quan tâm.

Mục tiêu: Đánh giá kết quả ngắn hạn điều trị phẫu thuật hoặc can thiệp nội mạch bệnh lý huyết khối thành động mạch chủ cấp tính.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu loạt ca bệnh nhân được phẫu thuật hoặc can thiệp nội mạch điều trị bệnh lý huyết khối thành động mạch chủ tại khoa Phẫu thuật Tim mạch bệnh viện Đại học Y Dược (BV ĐHYD) từ tháng 1/2017 đến tháng 1/2021.

Kết quả: Có 31 trường hợp huyết khối thành động mạch chủ được điều trị. 11 trường hợp loại A theo Stanford được phẫu thuật. 20 trường hợp can thiệp nội mạch, trong đó có 7 bệnh nhân loại A và 13 bệnh nhân loại B theo Stanford. Tử vong sớm có 1 trường hợp (9,1%) trong nhóm phẫu thuật, không ghi nhận tử vong ở nhóm can thiệp nội mạch. Trên 80% các trường hợp can thiệp nội mạch có hấp thu hoàn toàn huyết khối thành động mạch chủ trong thời gian 6 tháng sau can thiệp.

Kết luận: Điều trị phẫu thuật cho bệnh HKTĐMC loại A có biến chứng là lựa chọn hàng đầu với tỉ lệ tử vong và tai biến nghiêm trọng không cao. Can thiệp nội mạch điều trị cho bệnh nhân HKTĐMC loại A và B là phương pháp ít xâm lấn, với tỉ lệ tử vong chu phẫu thấp và ít biến chứng. Can thiệp nội mạch giúp thúc đẩy tái cấu trúc ĐMC.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment