Hen và COPD, Cơ chế và Quản lý 2e

Hen và COPD, Cơ chế và Quản lý 2e

Hen và COPD, Cơ chế và Quản lý 2e ( Asthma and COPD, Second Edition: Basic Mechanisms and Clinical Management )

Ấn bản thứ hai của “Hen và COPD: Các cơ chế căn bản và quản lý lâm sàng” tiếp tục cung cấp một so sánh độc đáo và có thẩm quyền về bệnh hen và COPD.

Sách được viết và biên tập bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới, tiếp tục là một đánh giá toàn diện sự hiểu biết gần đây nhất về các cơ chế cơ bản của cả hai loại bệnh nói trên, đặc biệt là so sánh nguyên nhân, bệnh sinh của chúng và các phương pháp điều trị.

Mỗi chương xem xét bệnh Hen và COPD theo kiểu tương phản và so sánh, không chỉ giới hạn trong bối cảnh cơ chế, yếu tố thúc đẩy, đánh giá, phương pháp điều trị, và quản lý lâm sàng.

+ Trình bày những hiểu biết mới nhất và toàn diện nhất về các cơ chế viêm trong hen cũng như COPD.

+ Tham chiếu toàn diện nhất bao quát cả hen và COPD trong một nguồn duy nhất.

+ Trình bày ngắn gọn, dễ đọc với các tóm tắt bao trùm những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực này.

Một cuốn sách lý tưởng và toàn diện cho tất cả các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, các bác sĩ lâm sàng Nội khoa, nội trú và sinh viên y đa khoa.

Hen và COPD, Cơ chế và Quản lý 2e

TRÍCH DẪN

Asthma and COPD, Second Edition: Basic Mechanisms and Clinical Management

Peter J. Barnes, Jeffrey M. Drazen, Stephen I. Rennard, Neil C. Thomson

Price: $165.00

Hardcover: 896 pages

Publisher: Academic Press; 2 edition (November 13, 2008)

Language: English

ISBN-10: 0123740010

ISBN-13: 978-0123740014

Product Dimensions: 8.5 x 1.7 x 10.9 inches

Shipping Weight: 5 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment