HIỆU QUẢ CỦA THỞ OXY LÀM ẨM DÒNG CAO QUA CANUYN MŨI TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

HIỆU QUẢ CỦA THỞ OXY LÀM ẨM DÒNG CAO QUA CANUYN MŨI TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

HIỆU QUẢ CỦA THỞ OXY LÀM ẨM DÒNG CAO QUA CANUYN MŨI TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH
Thanh Lê Trần 1, Ngọc Sơn Đỗ 2,, Quốc Chính Lương 
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật thở oxy làm ẩm dòng cao qua canuyn mũi (HHFNC) trên bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu can thiệp, thu thập số liệu toàn bộ bệnh nhân được chẩn đoán đợt cấp COPD theo tiêu chuẩn GOLD 2020 nhập viện vào Trung tâm cấp cứu được thở HHFNC trong thời gian từ 08/2021 đến 07/2022. Đánh giá các chỉ số lâm sàng và khí máu tại các thời điểm trước và sau HHFNC. Kết quả: Tỷ lệ thành công với HHFNC trên bệnh nhân đợt cấp COPD là 65,6% (21/32 bệnh nhân). HHFNC có hiệu quả trong cải thiện các thông số lâm sàng và khí máu sau 48 giờ so với trước can thiệp, cụ thể: tần số tim (88,90 so với 102,72), nhịp thở (20,67 so với 27,06), SpO2 (92,24 so với 83,66), pH (7,44 so với 7,30), PaCO2 (46,71 so với 61,45), PaO2 (95,34 so với 85,03), PaO2/FiO2 (326,19 so với 246,13), FiO2 (29,0 so với 35,31), sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Kết luận: HHFNC có hiệu quả làm giảm nguy cơ đặt nội khí quản, cải thiện về lâm sàng và khí máu trên bệnh nhân đợt cấp COPD.

Đợt cấp COPD là tình trạng các triệu chứng xấu đột ngột so với những dao động hằng ngày của bệnh nhân: ho, khó thở, khạc đờm và đòi hỏi sự thay đổi trong điều trị so với thường quy trên một bệnh nhân COPD[10]. Đợt cấp COPD thường gặp và để lại hậu quả về kinh tế và sức khỏe nghiêm trọng như giảm khả năng làm việc, giảm chất lượng cuộc sống, suy giảm tạm thời hoặc  vĩnh  viễn  chức  năng  phổi,  tăng  nguy  cơ nhập viện và tử vong vv…[2], [6]Trong những năm gần đây liệu pháp thởoxy làm ấm và ẩm dòng cao qua canuyn mũi (HHFNC) là một phương pháp hỗtrợhô hấp mới được đánh giá là dung nạp tốt trong suy hô hấp cấp giảm oxy máu,  làm  giảm  tỷlệđặt  nội  khí  quản  và  nhờcó chức năng tạo ẩm,  làm ấm do đó giúp làm giảm triệu chứng khó chịu cho bệnh nhân[4]. Bên cạnh đó, HHFNC cho thấy khảnăng cải thiện khảnăng chịu đựng các bài tập phục hồi hô hấp, làm giảm tần  sốthởvà  công  thởởbệnh  nhân  COPD[3], [7].Kỹthuật  HHFNC  trên  bệnh  nhân  đợt  cấp COPD  có  hiệu  quảkhông?  và  vai  trò  trong  cải thiện  các  triệu  chứng  lâm  sàng  và  cận  lâm  sàng như  thếnào?  là  những  câu  hỏi  hiện  nay  chưa được trảlời thỏa đáng. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu với mục tiêu đánh giá hiệu quả của kỹ thuật thở oxy làm ẩm dòng cao qua canuyn mũi (HHFNC) trên bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment