HIỆU QUẢ SỬ DỤNG SỮA TƯƠI BỔ SUNG VI CHẤT TRONG CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG THIẾU KẼM VÀ VITAMIN D TRÊN TRẺ TRƯỜNG MẦM NON VÀ TIỂU HỌC NĂM 2018

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG SỮA TƯƠI BỔ SUNG VI CHẤT TRONG CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG THIẾU KẼM VÀ VITAMIN D TRÊN TRẺ TRƯỜNG MẦM NON VÀ TIỂU HỌC NĂM 2018

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG SỮA TƯƠI BỔ SUNG VI CHẤT TRONG CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG THIẾU KẼM VÀ VITAMIN D TRÊN TRẺ TRƯỜNG MẦM NON VÀ TIỂU HỌC NĂM 2018
Nguyễn Song Tú1, Nguyễn Thị Lâm1, Trần Thúy Nga1, Hoàng Nguyễn Phương Linh1
1 Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Bên cạnh cùng với vấn đề suy dinh dưỡng thể thấp còi, thì tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng (VCDD) trẻ học đường còn ở mức cao có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. Nghiên cứu can thiệp cộng đồng ngẫu nhiên, có đối chứng tiến hành trong thời gian năm 2017 – 2018. Có 303 trẻ mầm non và tiểu học được sử dụng sữa tươi bổ sung các vi chất và khoáng chất thiết yếu nhằm đánh giá hiệu quả đối với tình trạng thiếu VCDD. Sau 6 tháng can thiệp đã cải thiện có YNTK hàm lượng 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] huyết thanh trung bình nhóm can thiệp so với nhóm chứng (p<0,001); Đồng thời, tỷ lệ thiếu vitamin D của nhóm can thiệp đã giảm (từ 89,4% xuống 74,8%) có ý nghĩa thống kê (YNTK) so với nhóm chứng (p<0,01). Tỷ lệ thiếu kẽm nhóm can thiệp giảm (từ 74,2% xuống 63,3%) có YNTK so với nhóm chứng (tăng lên từ 74,2 lên 83,9%) (p<0,001). Vì vậy, sử dụng sữa tươi bổ sung VCDD hàng ngày trong thời gian ít nhất là 6 tháng có thể giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu VCDD, đặc biệt ở những vùng trẻ nguy cơ suy dinh dưỡng.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Sữa tươi, bổ sung vi chất, thiếu kẽm, thiếu vitamin D, thấp còi

Tài liệu tham khảo
1. Krebs NF, Hambidge KM. Zinc deficiency in infants and children: a review of its complex and synergistic interactions. Paediatrics and International Child Health. 2014; 34: 279-288. 
2. Hoàng Văn Phương, Trần Thúy Nga và CS. Hiệu quả sử dụng hạt nêm, dầu ăn bổ sung vi chất tới tình trạng vitamin A và kẽm ở trẻ 36-59 tháng tuổi suy dinh dưỡng và nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi. Tạp chí Y học Việt Nam, tập 472. 2018; 119-128. 
3. WHO- UNICEF. Vitamin and mineral deficiencies technical situattion analysis. Global Allliance for Improve Nutrition. 2006. 
4. Lê Danh Tuyên, Lê Bạch Mai. Nhu cầu Dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, 2016. 
5. Mandlik R, Khadilkar A et al. Response of Serum 25(OH)D to Vitamin D and Calcium supplementation in School-Children from a Semi-Rural setting in India. J Steroid Biochem Mol Biol. 2017; (17): 30367-9. 
6. Nguyễn Xuân Ninh và CS. Hiệu quả của bánh bích quy có bổ sung Ergostrerol giàu vitamin D2 đến tình trạng dinh dưỡng và một số chỉ tiêu hóa sinh trên học sinh tiểu học. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2014; 10(4): 132-140. 
7. Phạm Văn Hoan, Nguyễn Thanh Hà. Sử dụng Sprinkles trong phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng trẻ em. Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm. 2010; Tập 6, số 2: 1-9. 
8. Trần Thúy Nga. Hiệu quả bổ sung sữa “Vinamilk 100% sữa tươi – học đường”, sữa “Vinamilk ADM GOLD – học đường” có bổ sung vi chất đối với tình trạng dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng ở trẻ 7 – 10 tuổi sau 6 tháng can thiệp. Báo cáo nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài cấp Viện Dinh dưỡng, 2017. 

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG SỮA TƯƠI BỔ SUNG VI CHẤT TRONG CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG THIẾU KẼM VÀ VITAMIN D TRÊN TRẺ TRƯỜNG MẦM NON VÀ TIỂU HỌC NĂM 2018

Leave a Comment