Hình ảnh siêu âm chẩn đoán trong bệnh lý gan lan toả

Hình ảnh siêu âm chẩn đoán trong bệnh lý gan lan toả

Tên bài báo:Hình ảnh siêu âm chẩn đoán trong bệnh lý gan lan toả

Tác giả:    Nguyễn Thiện Hùng, Phan Thanh Hải

Tên tạp chí:    Y học TP Hồ Chí Minh

Năm xuất bản:    1997    Số:    2    Tập:    1    Trang:    1-6

Tóm tắt:    

Trình bày tổng quan về siêu âm thăm dò bệnh lý gan: tiêu chuẩn siêu âm để chẩn đoán viêm gan, gan thấm mỡ, histogram cường độ siêu âm. Mô tả hình ảnh siêu âm trong viêm gan và gan thấm mỡ, độ phù hợp của siêu âm với xét nghiệm cận lâm sàng, các sai sót của siêu âm chẩn đoán. Siêu âm là một phương tiện chẩn đoán hình ảnh có độ nhạy cao trong bệnh lý gan mật, không can thiệp và có thể làm nhiều lần. Với độ chính xác ở viêm gan là 93,39% và ở gan thấm mỡ là 89,10%, khả năng định hướng của siêu âm trong nhóm bệnh lý gan lan tỏa có ý nghĩa chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Hình ảnh siêu âm chẩn đoán trong bệnh lý gan lan toả

Leave a Comment