PRAYER-BAERT HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ THAI NHI

PRAYER-BAERT HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ THAI NHI

PRAYER -BAERT HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ THAI NHI.Đây là cuốn sách toàn diện nhất được viết về chủ đề chụp cộng hưởng từ thai nhi. Nó cung cấp một cách tiếp cận thực tế về việc sử dụng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ và tối ưu hóa các trình tự.

Các điều kiện bệnh lý thai nhi và các phương pháp chẩn đoán trên phim chụp MRI trước khi sinh được thảo luận theo hệ thống cơ quan, và các tài liệu có sẵn được xem xét. Giải thích các kết quả và các yếu tố nhân tạo tiềm năng được cân nhắc kỹ lưỡng với sự trợ giúp của nhiều minh họa chất lượng cao. Ngoài ra, những tác động của chụp MRI đối với thai nhi được khám phá từ các quan điểm pháp y và đạo đức.

Cuốn sách này sẽ phục vụ như là một nguồn tài nguyên chi tiết cho các bác sĩ X quang, bác sĩ sản khoa, sơ sinh, nhà di truyền học, và học viên nào muốn đạt được một hiểu biết sâu sắc về công nghệ MRI thai nhi và các ứng dụng. Ngoài ra, nó sẽ cung cấp một nguồn tài liệu tham khảo cho các kỹ sư công nghệ, các nhà nghiên cứu, sinh viên, và những người đang thực hiện dịch vụ MRI thai nhi tại cơ sở của riêng mình.

PRAYER – BAERT HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ THAI NHI

THÔNG TIN

Fetal MRI (Medical Radiology / Diagnostic Imaging)

Daniela Prayer, Albert L. Baert

Price: $287.76

Hardcover: 541 pages

Publisher: Springer; 1st Edition (April 26, 2011)

Language: English

PRAYER – BAERT HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ THAI NHI

Leave a Comment