HỘI CHỨNG KHÁNG PHOSPHLIPID, ĐIỂM NHẤN TỪ APLA13

HỘI CHỨNG KHÁNG PHOSPHLIPID, ĐIỂM NHẤN TỪ APLA13

HỘI CHỨNG KHÁNG PHOSPHLIPID, ĐIỂM NHẤN TỪ APLA13.Đại hội quốc tế về kháng thể kháng phospholipid được tổ chức ba năm một lần để thảo luận về những tiến bộ gần đây và phương hướng trong tương lai trong hội chứng kháng phospholipid (APS). 

Cuốn sách này thu thập những điểm nổi bật và những phát hiện khoa học mới về APS đã được tạo ra trong những năm gần đây nhất được công bố trong Đại hội Quốc tế lần thứ 13 được tổ chức tại Galveston, Texas năm 2010.

Các chương được viết bởi một nhóm các nhà khoa học quốc tế nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực chuyên môn. 

Mỗi chương được viết với một cơ sở thống nhất và có hệ thống để trình bày các nghiên cứu dựa trên bằng chứng mới nhất, bao gồm cả khoa học cơ bản của APS, báo cáo lực lượng đặc nhiệm của Đại hội về các khía cạnh gây tranh cãi của APS, và định hướng tương lai của nghiên cứu APS. 

Cuốn sách này sẽ là tham khảo hấp dẫn cho tất cả các bác sĩ lâm sàng có liên quan trong việc điều trị và quản lý bệnh nhân APS, nội trú các chuyên gia nội, và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu quan tâm đến việc đạt được một sự hiểu biết tốt hơn về bệnh lý phức tạp và có sự phát triển nhanh chóng này.

HỘI CHỨNG KHÁNG PHOSPHLIPID, ĐIỂM NHẤN TỪ APLA13

TRÍCH DẪN

Antiphospholipid Syndrome: Insights and Highlights from the 13th International Congress on Antiphospholipid Antibodies

Doruk Erkan, Silvia S. Pierangeli

Price: $189.00

Hardcover: 329 pages

Publisher: Springer; 2012 edition (May 23, 2012)

Language: English

ISBN-10: 146143193X

ISBN-13: 978-1461431930

Product Dimensions: 6.1 x 0.9 x 9.2 inches

Shipping Weight: 1.4 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment