Johansen Toàn tập Viêm Da Tiếp xúc 5e

Johansen Toàn tập Viêm Da Tiếp xúc 5e

Johansen Toàn tập Viêm Da Tiếp xúc 5e.Phiên bản thứ năm cung cấp kiến thức cập nhật của tất cả các khía cạnh có thể tưởng tượng được trong quản lý hiện đại của viêm da tiếp xúc. Các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này đã cập nhật hoàn toàn phiên bản trước, thêm chương mới về di truyền học, các hàng rào phòng vệ của da, triệu chứng hô hấp với các hóa chất và một phần về phòng, chống viêm da do tiếp xúc.

Những chất gây kích ứng và viêm da tiếp xúc dị ứng được đề cập chi tiết với sự nhấn mạnh đặc biệt về cơ chế miễn dịch, các khía cạnh phân tử của chất gây mẫn cảm, những hình thức lâm sàng không điển hình, phản ứng đối với thuốc chữa bệnh, nghề nghiệp và các khía cạnh môi trường.
+ Văn bản toàn diện được bổ sung bằng nhiều hình minh họa màu và bảng.
+ Thông điệp cốt lõi và báo cáo trường hợp làm nổi bật các thông tin quan trọng nhất và giúp đỡ trong việc đạt được sự hiểu biết tốt hơn về các chủ đề và thẩm quyền lớn hơn trong thực tế hàng ngày.
+ Một từ điển phong phú về các chất gây dị ứng cho phép truy cập nhanh đến thông tin cụ thể.

Đây là cuốn giáo trình toàn diện có sẵn về bệnh viêm da do tiếp xúc, một công cụ tra cứu lý tưởng cho các nhà nghiên cứu cũng như các bác sĩ lâm sàng da liễu và chuyên gia sức khỏe môi trường.

TRÍCH DẪN
Contact Dermatitis 5th edition
Jeanne Duus Johansen, Peter J. Frosch, Jean-Pierre Lepoittevin
Price: $279.00
Hardcover: 1266 pages
Publisher: Springer; 5th ed. edition (December 23, 2010)
Language: English
ISBN-10: 3642038263
ISBN-13: 978-3642038266
Product Dimensions: 7.6 x 2.2 x 10.2 inches
Shipping Weight: 6.9 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment