KẾT QUẢ 18 THÁNG TRIỂN KHAI ĐIỀU TRỊ THUỐC TIÊU HUYẾT KHỐI ĐƯỜNG TĨNH MẠCH TẠI KHOA ĐỘT QUỴ BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

KẾT QUẢ 18 THÁNG TRIỂN KHAI ĐIỀU TRỊ THUỐC TIÊU HUYẾT KHỐI ĐƯỜNG TĨNH MẠCH TẠI KHOA ĐỘT QUỴ BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

 KẾT QUẢ 18 THÁNG TRIỂN KHAI ĐIỀU TRỊ THUỐC TIÊU HUYẾT KHỐI ĐƯỜNG TĨNH MẠCH TẠI KHOA ĐỘT QUỴ BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Đặng Phúc Đức*; Nguyễn Minh Hiện*; Phạm Đình Đài* 
Nguyễn Văn Tuấn*; Đỗ Đức Thuần*; Đỗ Văn Việt*
TÓM TẮT
Điều trị  tiêu huyết khối (THK) đường tĩnh mạch (TM) hiện là kỹ  thuật điều trị  giúp tái thông nhanh chóng vị trí mạch máu bị  tắc, hồi phục chức năng não bị  tổn thương. Mục tiêu:  đánh giá hiệu quả  điều trị,  tác dụng phụ  và rút kinh nghiệm sau 18 tháng triển khai điều trị  THK đường TM trên 65  bệnh nhân  (BN)  đột quỵ  nhồi máu não cấp. Phương pháp:  nghiên cứu tiến cứu. Kết quả: hiệu quả thu dung tăng dần theo thời gian (18; 21; 26 BN trong giai đoạn mỗi 6 tháng); thời  gian  vào  viện  –  điều  trị  rút  ngắn  từ  82  ±  20  xuống  65  ±  20  phút;  cải  thiện  lâm  sàng  tốt 55,3%; chảy máu não 3,1%.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment