KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CẢI TIẾN MỘT SỐ KỸ THUẬT CẦM MÁU TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CẢI TIẾN MỘT SỐ KỸ THUẬT CẦM MÁU TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CẢI TIẾN MỘT SỐ KỸ THUẬT CẦM MÁU TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG 

Nguyễn Phi Long1; ĐỗLan Hương
TÓM TẮT 
Mục tiêu:  đánh giá vai trò của việc sửdụng gel berberin và mỡcorticoid kết hợp đông điện hốc mổthay thếxốp cầm máu trong phẫu thuật nội soi mũi xoang.  Đối tượng và phương pháp:nghiên cứu tiến cứu mô tảcắt ngang can thiệp từng trường hợp trên 31 BN  được phẫu thuật nội soi mũi xoang không sửdụng xốp cầm máu. Tất cảBN đều tiến hành cùng một phẫu thuật theo  đúng quy trình chuẩn. Kết quả:hiệu quảphẫu thuật trên nội soi mũi xoang  được cải thiện ngay từngày đầu tiên sau phẫu thuật. Tình trạng đau đầu, tức nặng vùng mặt, giảm khứu giác và tình trạng sức khỏe chung của BN tốt dần theo các ngày sau phẫu thuật. Ngày thứ5 và thứ7, các triệu chứng VAS ởmức 1 – 2 điểm. 43,75% BN ra viện trong vòng 3 ngày ởnhóm đông 
hút và gel berberin, 100% BN ra viện trong vòng 5 ngày. 63,64% BN dùng đông hút đơn thuần và mỡcorticoid xuất viện trong vòng 5 ngày, dùng đông hút đơn thuần 75,0%. Khi ra viện, tỷlệkhỏi  ởnhóm đông hút và mỡcorticoid là 81,82%, nhóm  đông hút và gel berberin 75,0%, đông hút đơn thuần 75,0%; 100% BN xuất viện với kết quảtốt trởlên. Kết luận:dùng gel berberin và mỡcorticoid kết hợp đông điện hốc mổtrong phẫu thuật nội soi mũi xoang không gây chảy máu sau phẫu thuật và làm giảm tình trạng khó chịu của BN sau phẫu thuật (theo VAS), hốc mổtốt hơn, đảm bảo hiệu quảphẫu thuật đềra và nâng cao hiệu quả điều trị.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment