KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI HAI CỔNG MỘT BÊN

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI HAI CỔNG MỘT BÊN

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI HAI CỔNG MỘT BÊN
Nguyễn Thành Nhân1*, Lê Tường Viễn1, Nguyễn Ngọc Thôi1, Hoàng Nguyễn Anh Tuấn1, Lê Viết Sơn1, Huỳnh Phương Nguyệt Anh1, Nguyễn Thế Luyến1
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: hẹp ống sống thắt lưng là chỉ định phẫu thuật thường gặp nhất ở người lớn tuổi. Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu là một xu thế tất yếu, trong đó phẫu thuật nội soi cột sống hai cổng một bên là một hướng đi mới nhiều triển vọng.

Mục tiêu: đánh giá kết quả lâm sàng của bệnh nhân (BN) hẹp ống sống thắt lưng được điều trị bằng phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng một bên giải ép làm rộng ống sống.

Đối tượng – Phương pháp: thiết kế nghiên cứu mô tả loạt ca, khảo sát 9 BN hẹp ống sống thắt lưng được điều trị với kỹ thuật nội soi hai cổng một bên tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12/2020 đến 12/2021. Thang điểm đau lưng, đau chân (VAS), điểm chức năng (ODI-Oswestry Disability Index) trước mổ được ghi nhận và so sánh với thời điểm đánh giá lần cuối. Tiêu chuẩn Macnab cũng được đánh giá tại lần theo dõi cuối cùng.

Kết quả: thời gian theo dõi trung bình là 9,7 ± 1,5 tháng, thời gian phẫu thuật trung bình là 148,3 ± 42,5 phút và thời gian nằm viện trung bình là 3,6 ± 2,4 ngày. Điểm VAS trung bình cho đau chân giảm từ 6,56 ± 2,19 điểm trước phẫu thuật xuống 0,44 ± 0,53 điểm ở lần tái khám cuối cùng và điểm VAS trung bình cho đau lưng giảm từ 5,56 ± 2,60 điểm xuống 1,11 ± 1,54 điểm. Điểm số ODI trung bình đã cải thiện đáng kể từ 61,7 ± 6,8 điểm % trước phẫu thuật giảm còn 13,9 ± 9,0 điểm % ở lần theo dõi cuối cùng. Kết quả theo Macnab cải biên là rất tốt 5 ca (55,6%), tốt 3 ca (33,3%), khá 1 ca (11,2%). Không có BN nào phải phẫu thuật lại do giải ép không hoàn toàn. Có một ca bị máu tụ ngoài màng cứng sau mổ.

Kết luận: Kỹ thuật nội soi hai cổng một bên giải ép cho hẹp ống sống thắt lưng có thể được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả. Kết quả theo dõi bước đầu là rất khả quan. Có thể ứng dụng rộng rãi kỹ thuật này trong tương lai.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment