KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NỘI SOI PHẾ QUẢN CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ TẮC NGHẼN ĐƯỜNG THỞ TRUNG TÂM TẠI BỆNH VIỆN 103

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NỘI SOI PHẾ QUẢN CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ TẮC NGHẼN ĐƯỜNG THỞ TRUNG TÂM TẠI BỆNH VIỆN 103

 KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NỘI SOI PHẾ QUẢN CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ  TẮC NGHẼN ĐƯỜNG THỞ TRUNG TÂM TẠI BỆNH VIỆN 103

Tạ Bá Thắng*; Đỗ Quyết**; Nguyễn Huy Lực*
TÓM TẮT 
Nghiên cứu kết quả néi soi phế quản (NSPQ) can thiệp điều trị trên 26 bệnh nhân (BN) tắc nghẽn đường thở  trung  t©m  (TNĐTTT) lành tính và ác tính tại Bệnh viện 103 từ  tháng 4  –  2013 đến 10 –  2013, 
kết  quả:  100%  BN  được  nong  phế  quản  bằng  ống  cứng  và  cắt  tổn  thương  bằng  kìm  sinh  thiết, 84,61% BN  được  cắt đốt laser và 15,38% được đặt stent silicon khí quản. Các triệu chứng lâm sàng, hình ảnh X quang, mức độ  tắc nghẽn đường thở  thay đổi rõ rệt sau 1 tuần điều trị. Tỷ  lệ  biến chứng chung của nội soi can thiệp 46,15%, trong đó, ho máu nhẹ 42,3%, nhiễm trùng hô hấp 15,38%, suy hô hấp 7,69%

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment