HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ QUANG ĐÔNG THỂ MI BẰNG LASER DIOD 810 nm TRÊN MẮT GLÔCÔM PHỨC TẠP

HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ QUANG ĐÔNG THỂ MI BẰNG LASER DIOD 810 nm TRÊN MẮT GLÔCÔM PHỨC TẠP

 HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ QUANG ĐÔNG THỂ MI BẰNG  LASER DIOD 810 nm TRÊN MẮT GLÔCÔM PHỨC TẠP

Vũ Anh Tuấn*
TÓM TẮT
Mục tiêu: đánh giá tính hiệu quả  và độ  an toàn của phương pháp quang đông thể  mi (QĐTM)  bằng laser diod 810 nm trên những mắt glôcôm đã thất bại hoặc có nguy cơ thất bại cao khi  điều trị bằng nhiều phương pháp khác.
Đối tượng và phương pháp: 191 mắt glôcôm phức tạp của 189 bệnh nhân (BN) đã được  QĐTM bằng laser diod 810 nm để hạ nhãn áp, từ tháng 5 – 2008 đến 5 – 2012. Mức năng lượng  được sử dụng tuỳ theo mức độ nhãn áp cuả BN.
Kết quả: sau thời gian theo dõi tối thiểu 12 tháng,  1 liều điều trị  laser diod làm hạ  nhãn áp trung bình từ  33,08 mmHg xuống còn 18,85 mmHg. Sau đợt điều trị  thứ  hai cho 26 mắt, nhãn áp  trung  bình  giảm  xuống  16,6  mmHg.  Tỷ  lệ  thành  công  hoàn  toàn  không  cần  dùng  thuốc 92,7%. Tỷ  lệ  thành công với thuốc hạ  nhãn áp tra mắt bổ  sung 97,9%. Chỉ  có 4 trường hợp không thể khống chế được nhãn áp (2,1%). Các biến chứng không nhiều và không nguy hiểm.
Kết luận: QĐTM bằng laser diod là phương pháp điều trị  có hiệu quả  cao và an toàn cho những trường hợp glôcôm phức tạp

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment