KẾT QUẢ CẮT GAN CÓ CẶP KIỂM SOÁT CHỌN LỌC CUỐNG GAN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN

KẾT QUẢ CẮT GAN CÓ CẶP KIỂM SOÁT CHỌN LỌC CUỐNG GAN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN

KẾT QUẢ CẮT GAN CÓ CẶP KIỂM SOÁT CHỌN LỌC CUỐNG GAN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN

Ninh Việt Khải; Nguyễn Quang Nghĩa1; Trịnh Hồng Sơn
1
TÓM TẮT
Mục tiêu:  đánh giá kết  quả  cắt gan có cặp kiểm soát chọn lọc cuống gan trong điều trị  ung thư biểu mô tế  bào gan.  Đối tượng và phương pháp:  62 bệnh nhân bị  ung thư biểu mô tế  bào gan được cắt gan có kiểm soát chọn lọc cuống gan do một nhóm tác giả nhất định thực hiện tại Bệnh viện Hữu Nghị  Việt Đức từ  9  –  2011 đến 5  –  2014.  Kết quả:  tuổi trung bình trong nghiên cứu 51,5  11. HBsAg (+)  85,5%, AFP > 200 ng/ml 32,2%. Kích thước u 6,6   3 cm, huyết khối tĩnh mạch cửa 8%. Giai đoạn A (theo BCLC) 85,5%. Kiểm soát chọn lọc cuống phải  hoặc trái liên tục và cách quãng lần lượt 37,1% và 45,2%. Cắt gan phải 22,6%, cắt gan trái 11,3%, cắt gan  phân  thùy  sau  19,1%.  Lượng  máu  mất  trung  bình  263,5    205  ml,  6  bệnh  nhân  (9,7%) truyền máu trong và sau mổ. Thời gian mổ  trung bình 191,3    58 phút (ngắn nhất 60, dài nhất 345 phút), thời gian nằm viện trung bình 11,4   3,8 ngày (7 –  29 ngày). Tràn dịch màng phổi là biến chứng hay gặp nhất (43,5%), tỷ  lệ  biến chứng chung 46,8%, trong đó phần lớn là độ  1 (theo phân loại Dindo), không có tử  vong trong và sau mổ. Tỷ  lệ  BN sống sau 12, 24 và  36 tháng là  80,6%, 74,8% và 60,8%; thời gian sống thêm trung bình 34,1    2,1 tháng.  Tỷ  l ệ  sống không bệnh sau 12, 24 và 36 tháng là 67,7%, 47,6% và 43,6%, thời gian sống không bệnh trung bình26,1    2,4 tháng.  Kết luận:  cắt gan có kiểm soát chọn lọc cuống gan trong điều trị  ung thư biểu mô tế  bào gan là phương pháp an toàn, giúp kéo dài th ời gian sống sau mổ  và thời giantái phát sau mổ

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment