KẾT QUẢ CỦA TEST HAMILTON VÀ ZUNG ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM, LO ÂU Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

KẾT QUẢ CỦA TEST HAMILTON VÀ ZUNG ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM, LO ÂU Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

 KẾT QUẢ CỦA TEST HAMILTON VÀ ZUNG ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM, LO ÂU Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

Cao Thị Minh Tâm*; Đỗ Quyết**; Cao Tiến Đức*
TÓM TẮT
Sử  dụng test Hamilton và Zung đánh giá  trầm cảm, lo âu  ở  53 bệnh nhân (BN) bệnh  phổi tắc  nghẽn mạnh tính (COPD) trong và ngoài đợt bùng phát, tuổi trung bình 70,3 ± 11,8, chúng tôi thấy: 
– Kết quả test Hamilton: tỷ lệ BN trầm cảm trong đợt bùng phát (ĐBP): 84,9%, ngoài ĐBP: 81,1%.  Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).
– Kết quả test Zung: tỷ lệ rối loạn lo âu trong ĐBP 73,5%, tương đương ngoài ĐBP (64,2%). Lo âu  vừa và nặng ở nhóm có trầm cảm cao hơn so với nhóm không tr ầm cảm với p < 0,01.  

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment