KẾT QUẢ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ CÔNG CỘNG KHU VỰC TÂY NAM BỘ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2019

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ CÔNG CỘNG KHU VỰC TÂY NAM BỘ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2019

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ CÔNG CỘNG KHU VỰC TÂY NAM BỘ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2019
 Học viên: Dương Thị Tiến
 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà
Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã có truyền thống hợp tác với tỉnh Đồng Tháp trên 20 năm, từ những năm 1997 trong các dự án đào tạo và nghiên cứu, trong đó có hợp tác đào tạo chương trình Cử nhân Y tế công cộng (CNYTCC) và thạc sĩ Y tế công cộng (ThSYTCC) tại khu vực Tây Nam Bộ nói chung và Đồng Tháp nói riêng. Với mong muốn tìm hiểu sự thăng tiến của cựu người học tại khu vực Tây Nam Bộ sau khi tốt nghiệp và đánh giá một phần kết quả của chương trình đào tạo. Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu này với 2 mục tiêu chính: (1) Mô tả kết quả đào tạo về số lượng, vị trí công tác và sự thăng tiến của cựu người học CNYTCC, ThSYTCC tại khu vực Tây Nam Bộ của trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2010-2019; (2)Phân tích sự đáp ứng công việc của cựu người học CNYTCC, ThSYTCC tại khu vực Tây Nam Bộ của trường Đại học Y tế công cộng năm 2020.
Nghiên cứu được triển khai từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2020. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang kết hợp giữa định lượng và định tính, sử dụng sử dụng mức độ 3 và 4 của mô hình Kirkpatrick để thực hiện đánh giá kết quả chương
trình đào tạo. Đối tượng tham gia nghiên cứu là cựu học viên của chương trình đào tạo CNYTCC và ThSYTCC tại khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2010 – 2019. Kết quả có 58,6% cựu người học tham gia nghiên cứu, trong đó cựu người học là nữ có tỷ lệ trả lời phiếu cao hơn cựu người học là nam. Có sự thay đổi đáng kể ở vị trí công tác của cựu người học, sau khi tốt nghiệp có 26,3% cựu người học CNYTCC và 30,9% cựu người học ThSYTCC thay đổi vị trí công tác. Đa số cựu người học đánh giá chương trình đào tạo phù hợp với vị trí, nhiệm vụ công tác hiện tại của mình (88,4% và 87,3%). Nhìn chung, mức độ áp dụng năng lực sau tốt nghiệp được cựu người học chương trình CNYTCC và ThSYTCC khá cao. Điểm trung bình mức độ đáp ứng của chương trình đào tạo đối với việc cựu người học áp dụng năng lực vào công việc thực tế ở mức từ 6,4 – 8,4. Số lượng cựu người học thể hiện được  sự đóng góp trực tiếp của mình cho sự phát triển của cơ quan/tổ chức không nhiều vì nó phụ thuộc nhiều vào vị trí chức vụ công tác của họ.
Kết quả nghiên cứu góp phần giúp Nhà trường cân nhắc rà soát chương trình đào tạo nhằm nhấn mạnh thêm một số nhóm năng lực liên quan đến hướng dẫn, đào tạo lại cho tuyến dưới cũng như cải tiến phương pháp giảng dạy.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment