KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC SAU UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN DI CĂN XA BẰNG PHÁC ĐỒ ATEZOLIZUMAB ĐƠN TRỊ

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC SAU UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN DI CĂN XA BẰNG PHÁC ĐỒ ATEZOLIZUMAB ĐƠN TRỊ

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC SAU UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN DI CĂN XA BẰNG PHÁC ĐỒ ATEZOLIZUMAB ĐƠN TRỊ
Lê Huy Thắng1, Phạm Văn Thái2
1 Bệnh viện K
2 Trung tâm Ung bướu & YHHN Bệnh viện Bạch Mai
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả điều trị bước sau ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn di căn xa bằng Atezolizumab đơn trị. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 45 bệnh nhân UTPKTBN được điều trị Atezolizumab đơn trị bước sau tại Bệnh viện K và Trung tâm Ung bướu & Y học hạt nhân Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2022. Người bệnh được ghi nhận các triệu chứng lâm sàng, các xét nghiệm cận lâm sàng trước và sau điều trị, đánh giá hiệu quả của phác đồ và ghi nhận các tác dụng phụ của phác đồ. Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ đáp ứng là 24,4% tỷ lệ kiểm soát bệnh 64,4%, 35,6% bệnh nhân tiến triển. Trung vị thời gian sống thêm không tiến triển là 3,1 [CI 95%; 2,1-4,7] tháng. Trung vị thời gian sống thêm toàn bộ: 9,5 [ CI 95%; 8,2-14,5] tháng. Không có tác dụng ngoại ý trầm trọng nào được ghi nhận. Kết luận: Kết quả điều trị bằng Atezolizumab đơn trị bước sau cho kết quả tốt, một phương pháp tiềm năng cho những bệnh nhân đã thất bại với các phác đồ hóa chất trước đó.

ung thư phổi không tế bào nhỏ, Atezolizumab đơn trị
Tài liệu tham khảo
1. Statistics Gc. GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. A cancer journal for clinicians. 2020.
2. Genentech: TECENTRIQ (atezolizumab) prescribing information, April 2017. https://www.gene.com/download/pdf/tecentriq_prescribing.pdf
3. Mazieres.Et al. “Atezolizumab Versus Docetaxel in Pretreated Patients With NSCLC: Final Results From the Randomized Phase 2 POPLAR and Phase 3 OAK Clinical Trials”. Journal of Thoracic Oncology 16, số p.h 1 2021
4. Lê Thị Lệ Quyên. Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn muộn bằng Atezolizumab. Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội. 2021.

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC SAU UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN DI CĂN XA BẰNG PHÁC ĐỒ ATEZOLIZUMAB ĐƠN TRỊ

Leave a Comment