KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LÕM NGỰC BẨM SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUSS CẢI TIẾN

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LÕM NGỰC BẨM SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUSS CẢI TIẾN

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LÕM NGỰC BẨM SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUSS CẢI TIẾN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC
Vu Van Bo, Pham Huu Lu
197 bệnh nhân được phẫu thuật bằng phương pháp Nuss cải tiến sử dụng đường vào nội soi và luồn thanh dẫn   từ bên trái có: Tuổi trung bình 15,51±2,99. Nam chiếm 85,3%, nữ chiếm14,7%. Chỉ  số  Haller  trung  bình  3,697±0,792,  Đặt  1 thanh chiếm 98,5%, 2 thanh chiếm 1,5%. Thời gian mổ trung bình 45,48±13,2 phút. Thời gian nằm viện sau mổ trung bình 5,32±2,38 ngày. Còn tồn dư khí sau mổ: 02 trường hợp. Biến chứng sau mổ: 01 trường hợp. Không có trường hợp nào chảy máu trong và sau mổ, không có tử vong. Phẫu thuật Nuss cải tiến có nội soi hỗ trợ với đường tiếp cận vào lồng ngực từ bên trái điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh là phương pháp hiệu quả, an toàn và ít biến chứng.

Phẫu thuật điều trị lõm ngực bẩm sinh(LNBS) được Donal Nuss đề xuất năm 1998 sau 10 năm kinh nghiệm[1], đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới kết hợpvới nội soi lồng ngực hộ trợ chủ yếu từ phải qua trái[2]. Tuy nhiên các nghiên cứu cũng đưa ra các biến chứng có thể sảy ra liên quan tới phẫu thuật như: Tràn khí màng phổi, tổn thương phổi,  tổn  thương  tim,  cơ  hoành,  trocar  chọc  vào gan  phải,  nhiễm  trùng,  dị  ứng  thanh  đỡ,  di  lệch thanh…[3-4]. Ở Việt Nam phẫu thuật Nuss bắt đầu được thực hiện năm 2007 tại bệnh viện Chợ Rẫy dưới sự hỗ trợ từphẫu thuật viên Hàn Quốc[5].Tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức,phẫu thuật Nusscó nội soi hỗ trợbắt đầu được triển khai từ năm 2010[6]với đường tiếp cận khoanglồng ngực từ phải qua trái hoặctừ trái qua phải. Đến nay phẫu thuật theo phương Nuss cải tiến (sử dụng nội soi hỗ trợ và đườn tiếp cận khoang lồng ngực từ trái qua

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LÕM NGỰC BẨM SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUSS CẢI TIẾN

Leave a Comment