XỬ TRÍ THƯƠNG TỔN NGÃ 3 CHỦ CHẬU TRONG GHÉP THẬN

XỬ TRÍ THƯƠNG TỔN NGÃ 3 CHỦ CHẬU TRONG GHÉP THẬN

XỬ TRÍ THƯƠNG TỔN NGÃ 3 CHỦ CHẬU TRONG GHÉP THẬN: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP VÀ ĐIỂM LẠI Y VĂN
Ngo Gia Khanh , Dong Minh Hung
Từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2019, chúng tôi thực hiện 85 ca ghép thận, trong đó có 1 bệnh nhân nam 45 tuổi và 1 bệnh nhân nam 58 tuổi đã được làm cầu nối động mạch chủ – động mạch chậu  ngoài  phải  bằng  mạch  nhân  tạo  và  làm miệng nối động mạch thận – mạch nhân tạo cùng thì. Theo dõi sau 4 và 12 tháng, kết quả phẫu thuật tốt.

Bệnh thận giai đoạn cuối là một vấn đề sức khỏe chính của nhiều quốc gia trên thế giới. Ghép thận đem lại thời gian sống và chất lượng cuộc sống tốt hơn so với lọc máu chu kỳ. Tuy nhiên trong khi chờ ghép thận, quá trình lọc máu chu kỳ kết hợp với các yếu tố nguy cơ: tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid, đái tháo đường.. làm xuất hiện các thương tổn động mạch vùng chủ chậu. Những  bệnh  nhân  này  trước  đây  được  coi  như chống  chỉ  định  cho  ghép  thận.  Sau  này,  nhờ những kết quả rất khả quan của ghép thận mà chỉ định ghép cũng được mở rộng hơn. Khi đó ghép thận ở những bệnh nhân có thương tổn ngã 3 chủ chậu được coi như một thách thức.II.  ĐỐI  TƯỢNG  PHƯƠNG  PHÁP NGHIÊN CỨUTừ tháng 7/2018 đến tháng 7/2019, tại BV Bạch Mai thực hiện 85 ca ghép thận, trong đó có 2trường hợp vôi hóa nặng động mạch chậu.*III. KẾT QUẢTrường  hợp  1:  BN  nam,  45  tuổi,  bệnh  thận  giai đoạn  cuối,  lọc  máu  chu  kỳ4 năm, rối  loạn  lipid máu (giảm HDL-C). Siêu âm ĐM chủchậu trước mổ: có vôi hóa rải rác ĐM chủchậu nhưng không gây hẹp lòng mạch. Quá trình phẫu thuật: nối TM thận –TM chậu ngoài, ĐM thận ghép –ĐM chậu ngoài  kiểu  tận-bên  (thời  gian  làm  miệng  nối  17 phút).    Sau  thảkẹp  mạch  máu,  thận  hồng, căng, có nước tiểu sau 10  giây. Sau khi cắm niệu quản vào  bàng  quang(thời  gian  thực  hiện  24phút), kiểm  tra  lại  thấy  thận  xẹp,  tím  hơn,  không  có thêm nước  tiểu.  Bộc  lộĐM kiểm tra, ĐM chậu chung vôi hóa nhiều, dòng chảy yếu do sập mảng xơ vữa.  Bệnh nhân được  làm  cầu  nối ĐM chủ-ĐM chậu ngoài phải bằng mạch nhân tạo số8, cắt rời  miệng  nối ĐM thận -ĐM chậu  ngoài  và  nối ĐM  thận  vào  mạch  nhân  tạo.  Không  sửdụng dung dịch bảo quản tạng, thời gian làm các miệng nối  32  phút.  Sau  thảkẹp,  tưới  máu  thận  tốt. Không sửdụng chống đông trong và sau mổ. Kết quảsau  mổ:  creatinin  máu  sau  mổngày  thứ2  là 125 mcmol/l. Siêu âm ĐM thận  ngay  sau  mổvà trước  khi  ra  viện:  tưới  máu  thận  bình  thường, không thấy hẹp miệng nối. Bệnh nhân ra viện sau mổ10  ngày.  Hiện  tại  sau  mổ12  tháng,  kết  quảghép thận tốt.

XỬ TRÍ THƯƠNG TỔN NGÃ 3 CHỦ CHẬU TRONG GHÉP THẬN

Leave a Comment