KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN KÍCH THƯỚC LỚN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN KÍCH THƯỚC LỚN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

KẾT QUẢ  ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN KÍCH THƯỚC LỚN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC 

Nguyễn Văn Thành*; Nguyễn Quang Nghĩa** 
TÓM TẮT 
Mục tiêu:  đánh giá kết quảgần, thời gian sống thêm sau mổvà một số yếu tố  ảnh hưởng đến thời gian sống thêm sau mổ của ung thưbiểu mô tếbào gan kích thước ≥5cm. Đối tượng và phương pháp:nghiên cứu hồi cứu mô tả77 bệnh nhân ung thưbiểu mô tếbào gan kích thước > 5 cm  được phẫu thuật cắt gan từtháng 01 – 2011  đến 12 – 2015.  Kết quả:tuổi trung bình 50,8; kích thước u trung bình 8,7  ±4,1 cm, lớn nhất 22 cm; tỷlệnam/nữ4/1; tỷlệnhiễm 
viêm gan virut B 84,4%; 33,8% kích thước u > 10 cm, 64,9% BN có nồng độAFP ≥200 ng/ml. 
Kết quả phẫu thuật: 68,8% cắt gan theo giải phẫu; tỷlệtửvong 0%; tỷlệtai biến trong mổ1,3%; biến chứng sau mổ37,7%. Kết quảxa: thời gian sống thêm trung bình 42,9 tháng; tỷ lệ sống thêm sau 12, 24, 36 và 60 tháng lần lượt là 74%; 66%; 57,6% và 41,4%. Các yếu tố  ảnh hưởng  đến 
thời gian s ống thêm gồm: xâm lấn mạch máu, độ biệt hóa tế bào u, nồng độAFP ≥200 ng/ml, gan xơvà nhân vệtinh.  Kết luận:phẫu thuật cắt gan  điều trịung thưbiểu mô tếbào gan kích thước > 5 cm với tỷlệtai biến, biến chứng thấp, thời gian sống thêm trung bình dài (42,9 tháng); tỷlệsống thêm sau 5 năm đạt 41,4%. Kích thước u không phải là chống chỉ  định của phẫu thuật cắt gan điều trịung thưbiểu mô tếbào gan.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment