Kết quả giải phẫu sau 12 tháng theo dõi hậu phẫu nội soi nối thông túi lệ – mũi

Kết quả giải phẫu sau 12 tháng theo dõi hậu phẫu nội soi nối thông túi lệ – mũi

Kết quả giải phẫu sau 12 tháng theo dõi hậu phẫu nội soi nối thông túi lệ – mũi
Hà Huy Thiên Thanh, Nguyễn Quốc Anh, Phạm Thị Khánh Vân
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Phẫu thuật nội soi nối thông túi lệ – mũi là chỉ định thường gặp trong điều trị tắc ống lệ mũi. Nghiên cứu nhằm đánh giá tỷ lệ thành công về giải phẫu và nhận xét các nguyên nhân gây thất bại của phẫu thuật. Đây là một nghiên cứu tiến cứu trên 84 trường hợp được phẫu thuật nội soi nối thông túi lệ – mũi. Sau phẫu thuật, các bệnh nhân được kiểm tra thông thoáng của lệ đạo và đánh giá miệng nối. Tỷ lệ thông thoáng về giải phẫu của lệ đạo giảm dần ở các thời điểm theo dõi và ở 6 tháng hậu phẫu là 86,91%, sau đó giữ ổn định đến 12 tháng. 63,64% số trường hợp thất bại có nhiều hơn một nguyên nhân: hay gặp nhất là sẹo xơ chít hẹp miệng nối (100%) và chít hẹp lệ quản chung (27,27%). Như vậy, phẫu thuật nội soi nối thông túi lệ – mũi giúp thông thoáng lệ đạo. Tuy nhiên, vẫn có thể gặp thất bại và các nguyên nhân hay gặp nhất là sẹo chít hẹp miệng nối và hẹp lệ quản chung.

Tắc ống lệ mũi là nguyên nhân của 30% số trường hợp chảy nước mắt và thường gặp ở bệnh nhân tuổi trung niên và lớn tuổi.¹ Bệnh gây ảnh hưởng nhiều đến thị giác, chất lượng cuộc sống, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm khi can thiệp phẫu thuật mắt, nhất là các phẫu.


thuật nội nhãn. Giải quyết bệnh lý chảy nước mắt này là một yêu cầu cấp thiết.
Phẫu thuật nối thông túi lệ – mũi từ lâu đã được coi là phương pháp điều trị chính cho tắc ống lệ mũi.² Phẫu thuật này có thể được thực hiện qua đường phẫu thuật ngoài da hoặc nội soi qua mũi. Vào cuối thế kỷ 20, phẫu thuật nội soi nối thông túi lệ – mũi được giới thiệu nhưng các bác sĩ nhãn khoa đón nhận khá dè dặt

Kết quả giải phẫu sau 12 tháng theo dõi hậu phẫu nội soi nối thông túi lệ – mũi

Leave a Comment