Kết quả khám siêu âm gan cho những người có nguy cơ cao mắc ung thư gan

Kết quả khám siêu âm gan cho những người có nguy cơ cao mắc ung thư gan

Tên bài báo:Kết quả khám siêu âm gan cho những người có nguy cơ cao mắc ung thư gan

Tác giả:Hoàng Kỷ, Nguyễn Duy Huề, Đỗ Doãn Thuận
Tên tạp chí:Y học Việt Nam
Năm xuất bản:1993Số:5Tập:171Trang:43-45
Tóm tắt:
Khám siêu âm gan cho 438 bệnh nhân có nguy cơ bị ung thư gan trong 2 năm 1991-1993. Kết quả: đã phát hiện 18 trường hợp ung thư gan nguyên phát (UTGNP) 4,1%. Hầu hết ung thư gan đã phát hiện đều ở giai đoạn muộn với một u to hoặc nhiều u nhỏ và vừa. Chỉ có 1 trường hợp u nhỏ được chọc sinh thiết có siêu âm hướng dẫn tần suất 0,2% so với những người đã khám siêu âm và 5,5% so với số người mắc ung thư gan.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment