Tên bài báo:Kết quả khảo sát chỉ số tế bào của máu và tủy xương trên 26 người Việt Nam khỏe mạnh

Tác giả: Trương Công Duẩn, Nguyễn Hữu Toàn, Vũ Văn Trường, Nguyễn Triệu Vân, Vũ Minh Phương, Đỗ Trung Phấn

Tên tạp chí: Y học Việt Nam

Năm xuất bản: 1997 Số: 3 Tập: 214 Trang: 39-45

Tóm tắt:

Để nghiên cứu khía cạnh tạo máu và miễn dịch tại tủy xương bệnh nhân mắc các bệnh tạo máu, đã tiến hành xác định lượng dịch tủy hút sao cho đại diện tốt cho khu vực tủy. Kết quả thấy lượng dịch tủy 0,5 ml đầu là phù hợp hơn cả với khu vực tủy. Bằng phương pháp này, tác giả xác định một số chỉ số tế bào máu và tủy bằng máy DATACELL và các kỹ thuật kinh điển trên 26 người Việt Nam khoẻ mạnh; 20 nam và 6 nữ; tuổi từ 20-34. Số lượng tế bào có nhân trong tủy dao động trong phạm vi khá hẹp (51,6±12,4 G/l). Tỷ lệ và số lượng tuyệt đối của lymphocyte máu và tủy xương, tỷ lệ mẫu tiểu cầu ở giai đoạn đã và đang sinh tiểu cầu đều khá cao. Riêng chỉ số trưởng thành dòng hồng cầu trong tủy, tỷ lệ % hồng cầu lưới máu và tủy lại khá thấp so với chỉ số thường dùng hiện nay. Không có sự khác biệt giữa số lượng hồng cầu ở máu và tủy xương. Các chỉ số như tỷ lệ bạch cầu hạt/hồng cầu và chỉ số trưởng thành dòng bạch cầu hạt cũng tương tự các chỉ số hiện dùng.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.01007

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

Thông tin tham khảo

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *