Kết quả nghiên cứu sản xuất thử nghiệm vacxin viêm não Nhật Bản (VNNB) bất hoạt và tinh khiết 1989-1990

Kết quả nghiên cứu sản xuất thử nghiệm vacxin viêm não Nhật Bản (VNNB) bất hoạt và tinh khiết 1989-1990

Tên bài báo:Kết quả nghiên cứu sản xuất thử nghiệm vacxin viêm não Nhật Bản (VNNB) bất hoạt và tinh khiết 1989-1990

Tác giả:    Huỳnh Phương Liên

Tên tạp chí:    Vệ sinh phòng dịch

Năm xuất bản:    1991    Số:    2    Tập:    1    Trang:    33-38

Tóm tắt:    

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm vacxin viêm não Nhật Bản bất hoạt và tinh khiết theo quy trình sản xuất của Viện Biken, Trường ĐHTH Osaka, Nhật Bản. Kết quả: trong năm 1989-1990, đã ứng dụng thành công, sản xuất 5 loạt vacxin. Loạt 1, 2 và 3 được kiểm tra chất lượng về pH, nồng độ TCA-protein, nồng độ Thimerosan, nồng độ formaldehyd, vô trùng, thử bất hoạt chuột Swiss, thử an toàn, thử công hiệu ức chế ngưng kết hồng cầu, thử chí nhiệt độ, nồng độ kháng nguyên (ELISA) đều đạt tiêu chuẩn của Nhật Bản. Riêng loạt 4 và 5 được gửi đến Viện Biken kiểm định và đánh giá đạt tiêu chuẩn của Nhật Bản và ngang bằng tiêu chuẩn của Biken.

Kết quả nghiên cứu sản xuất thử nghiệm vacxin viêm não Nhật Bản (VNNB) bất hoạt và tinh khiết 1989-1990

Leave a Comment