VAI TRÒ CỦA XẠ HÌNH XƯƠNG TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ XƯƠNG NGUYÊN PHÁT

VAI TRÒ CỦA XẠ HÌNH XƯƠNG TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ XƯƠNG NGUYÊN PHÁT

 VAI TRÒ CỦA XẠ HÌNH XƯƠNG TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ XƯƠNG NGUYÊN PHÁT

Trịnh Văn Thông*; Nguyễn Danh Thanh*
Trần Đình Chiến*; Phan Quốc Khánh**
TÓM TẮT
Nghiên  cứu  xạ  hình  xương  bằng 99mTc-MDP  trên  56  bệnh  nhân  (BN)  sarcoma  xương được chẩn đoán xác định bằng mô bệnh học đã p hát hiện vi di căn, làm thay đổi chẩn đoán giai đoạn ở 19/56 BN (33,9%) so với kết quả chụp CT và MRI. Xạ hình xương trên 23 BN trước và sau điều trị hóa chất (trước phẫu thuật) 3 chu kỳ. BN đáp ứng tốt với điều trị hóa chất nếu tỷ số độ tập trung phóng xạ  thay đổi trước và sau điều trị > 60%. Kết quả đánh giá đáp ứng với điều  trị trên xạ hình xương phù hợp với đánh giá qua độ hoại tử mô (87%), hệ số phù hợp Kappa = 0,72. Xạ hình xương  cho  32 BN sau điều trị 3 –  6 tháng đã phát hiện tái phát 12 trường hợp và di căn ở 2 BN. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment