Kết quả phẫu thuật giải ép thần kinh giữa với đường mổ nhỏ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Kết quả phẫu thuật giải ép thần kinh giữa với đường mổ nhỏ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Kết quả phẫu thuật giải ép thần kinh giữa với đường mổ nhỏ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Đỗ Văn Minh, Nguyễn Trọng Đạt, Đào Xuân Thành
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Phẫu thuật giải ép thần kinh giữa là biện pháp điều trị triệt để nhất cho những trường hợp hội chứng ống cổ tay mức độ nặng. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả phẫu thuật giải ép thần kinh giữa với đường mổ nhỏ dọc gan bàn tay. Nghiên cứu được thực hiện tiến cứu, theo dõi dọc 47 người bệnh với 79 bàn tay bị hội chứng ống cổ tay được phẫu thuật giải ép thần kinh giữa với đường mổ nhỏ dọc gan bàn tay tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong thời gian từ tháng 1/ 2020 đến hết tháng 12/ 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy phẫu thuật giải ép thần kinh giữa với đường mổ nhỏ dọc gan bàn tay làm cải thiện có ý nghĩa thống kê mức độ nặng của triệu chứng, chức năng bàn tay và tốc độ dẫn truyền vận động, cảm giác thần kinh giữa ở các thời điểm 3 tháng và 6 tháng sau mổ so với trước mổ. Phẫu thuật được thực hiện an toàn với sẹo mổ đạt thẩm mỹ.

Hội chứng sảng là một hội chứng phổ biến ở những người cao được đưa đến bệnh viện.Tỉ lệ sảng trong cộng đồng chỉ khoảng 1 – 2%.
Tuy nhiên trong môi trường bệnh viện, tỉ lệ này có thể tăng lên 14 – 24%. Ở Mỹ, mỗi năm có ít nhất 20% trong số 12,5 triệu người bệnh trên 65 tuổi nhập viện vì hội chứng sảng. Còn theo Fong và cộng sự, có tới 14 – 56% người bệnh cao tuổi có hội chứng sảng đến khám và điều trị tại khoa cấp cứu trong tổng số người bệnh nhập viện.1 Ở đơn vị hồi sức tích cực, tỉ lệ sảng có thể lên tới 70 – 78%.2 Trong thực hành lâm sàng, không phải dễ dàng nhận biết được hội chứng sảng.

Kết quả phẫu thuật giải ép thần kinh giữa với đường mổ nhỏ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Leave a Comment