KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC CẮT TUYẾN ỨC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC CẮT TUYẾN ỨC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC CẮT TUYẾN ỨC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ
Nguyễn Khánh Quang1, Vũ Trí Thanh1, Trần Minh Bảo Luân1
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Nhược cơ (NhC) là một bệnh lí rối loạn thần kinh cơ tự miễn có sự liên quan kháng thể kháng thụ thể Acetylcholine, đã có nhiều nghiên cứu chứng minh bệnh lý  có liên hệ trực tiếp đến tuyến ức. Phẫu thuật cắt tuyến ức điều trị bệnh NhC đã được chứng minh cải thiện triệu chứng. Tuy nhiên kết quả thay đổi rất nhiều tuỳ theo các nghiên cứu. Vì vậy chúng tôi thực hiện nghiên cứu đánh giá  kết quả và các yếu tố liên quan đến tình trạng suy hô hấp, cơn  nhược cơ sau phẫu thuật nội soi lồng ngực (PTNSLN) cắt tuyến ức điều trị bệnh NhC

Mục tiêu: Đánh giá kết quả và các yếu tố liên quan đến tình trạng suy hô hấp, cơn nhược cơ của PTNSLN cắt tuyến ức ở bệnh nhân (BN) nhược cơ tại Khoa Lồng Ngực – Mạch Máu bệnh viện Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: BN được chẩn đoán NhC và được PTNSLN cắt tuyến ức điều trị tại khoa Lồng Ngực Mạch Máu – Bệnh viện Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01/2015 đến 03/2019. Hồi cứu mô tả hàng loạt ca theo dõi dọc.

Kết quả: Trong nghiên cứu, có 72 BN: 37 BN có u và 35 BN không có u tuyến ức được PTNSLN. Tỉ lệ suy hô hấp (SHH) sau mổ là 16,7%. Cơn NhC hậu phẫu chiếm 6,9% trường hợp (TH). Các yếu tố liên quan tới thời gian lưu nội khí quản, tình trạng SHH và cơn NhC sau phẫu thuật: BN lớn tuổi, sử dụng corticoid trước mổ, phân độ Osserman cao. BN có phân độ I và IIA sẽ có kết quả khỏi bệnh và cải thiện triệu chứng nhiều hơn nhóm phân độ IIB và III. Thời gian nằm viện trung bình 11,5 ngày. Kết quả tốt (khỏi bệnh không cần dùng thuốc và cải thiện) sau phẫu thuật tăng dần theo thời gian theo dõi: dưới 1 tháng: 80,3%; 3-6 tháng: 79,3%; 1 năm: 84%; 3 năm là: 87,5%. Nồng độ kháng thể Acetylcholin trong máu tăng cao 80% TH SHH sau mổ. 

Kết luận: PTNSLN cắt tuyến ức điều trị bệnh NhC có hoặc không có u tuyến ức có tính an toàn cao, ít xâm lấn, cải thiện triệu chứng lâm sàng, ít các biến cố nặng sau phẫu thuật.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment