KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT DẠ DÀY BÁN PHẦN CỰC DƯỚI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP QUÁN SỨ- BỆNH VIỆN K

KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT DẠ DÀY BÁN PHẦN CỰC DƯỚI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP QUÁN SỨ- BỆNH VIỆN K

KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT DẠ DÀY BÁN PHẦN CỰC DƯỚI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP QUÁN SỨ- BỆNH VIỆN K
Nguyễn Tiến Trung1, Kim Văn Vụ1,2, Hoàng Anh2
1 Bệnh viện K
2 Trường Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt dạ dày bán phần cực dưới điều trị ung thư dạ dày tại khoa Ngoại Tổng Hợp Quán Sứ – bệnh viện K. Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả cắt ngang tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán ung thư dạ dày và điều trị bằng phẫu thuật nội soi cắt bán phần cực dưới từ tháng 01/2018 đến tháng 06/2021. Kết quả: Có 45 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nghiên cứu với độ tuổi trung bình 56,1 ± 12,5, tỷ lệ PTNS hoàn toàn/ PTNS hỗ trợ là 16/29, số hạch vét được trung bình là 12,6 ± 6,3, tỷ lệ di căn hạch 5% liên quan tới mức độ xâm lấn của khối u, thời gian mổ trung bình 206,3 ± 46,1 phút, 4 trường hợp tai biến trong mổ, 5 bệnh nhân có biến chứng sớm, thời gian trung tiện 2,9 ±1,4, thời gian nằm viện sau mổ 6,6 ±1,5 ngày.Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày bán phần cực dưới kèm vét hạch điều trị ung thư dạ dày an toàn, hiệu quả và có thể thực hiện ở những trung tâm lớn, phẫu thuật viên kinh nghiệm.

Đối  với  ung  thư  dạ  dày,  phẫu  thuật  cắt  dạ dày kèm nạo vét hạch D2 là phương pháp điều trị  tiêu  chuẩn  được  lựa  chọn,  bao  gồm  phẫu thuật mổ mở và phẫu thuật nội soi (PTNS). Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày được Kitano thực hiện lần đầu vào năm 1994 tại Nhật Bản và sau đó nhiều tác giả đã ứng dụng và báo cáo kết quả về điệu trị ung thư dạ dàyỞ Việt Nam, PTNS cắt dạ dày điều trị ung thư đã được nhiều tác giả báo cáo: Nguyễn Hoàng Bắc (2001)1,  Võ  Duy  Long  (2017)2đã cho thấy tính khả thi và hiệu quả của PTNS cắt dạ dày với các ưu điểm như an toàn, giảm đau sau mổ tốt, hồi phục nhanh, khả năng cắt bỏ rộng rãi và vét hạch tương đương mổ mở. PTNS cắt bán phần cực dưới dạ dày tại khoa Ngoại Tổng hợp Quán Sứ đã được tiến hành từ năm 2018 nhưng chưa có báo cáo tổng kết, do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt dạ dày bán phần cực dưới điều trị ung thư biểu mô tuyến dạ dày tại khoa Ngoạitổng hợp Quán Sứ -Bệnh viện K”với hai mục tiêu:1.  Nhậnxét  một  sốđặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến dạ dày được PTNS cắt dạ dày bán phần cực dưới tại khoa Ngoại tổng hợp Quán Sứ -Bệnh viện K2. Đánh giá kết quả sớm PTNS cắt dạ dày bán phần cực dưới của nhóm bệnh nhân nghiên cứu

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Phẫu thuật nội soi cắt bán phần cực dưới dạ dày

Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Hoàng Bắc. Ung Thư Dạ Dày. Bệnh học Ngoại khoa Tiêu hóa. Nhà xuất bản Y học, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; 2001. 
2. Võ Duy Long. Đánh Giá Kết Quả Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Dạ Dày Theo Giai Đoạn I, II, III. Luận án Tiến sỹ Y Học. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.; 2017. 
3. Lê Minh Sơn. Nghiên Cứu Chuẩn Đoán và Điều Trị Phẫu Thuật Ung Thư Dạ Dày Sớm. Luận án tiến y học. Học viên quân y; 2008. 
4. Kim MG, Kim KC, Kim BS et al. A totally laparoscopic distal gastrectomy can be an effective way of performing laparoscopic gastrectomy in obese patients (body mass index≥30). World J Surg. 2011:1327-1332. 
5. Đặng Vĩnh Dũng. Nghiên Cứu Hiệu Quả Của Phương Pháp Phục Hồi Lưu Thông Dạ Dày – Ruột Theo Roux En Y & Billroth II Trong Phẫu Thuật Cắt Đoạn Dạ Dày Ung Thư Phần Ba Dưới. Luận án Tiến sỹ Y Học. Học viên quân y; 2011. 
6. Đỗ Trường Sơn. Đánh giá kết quả xa sau mổ của phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dạ dày tại khoa phẫu thuật tiêu hóa bệnh viện Việt Đức. Tạp chí nghiên cứu Y học. 2014:tr. 82-88. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment