KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VỆ TINH ĐẶT TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH CHIỂU, QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VỆ TINH ĐẶT TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH CHIỂU, QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VỆ TINH ĐẶT TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH CHIỂU, QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
DEVELOPMENT AND TESTING OF THE QUESTIONNAIRE TO ASSESS PATIENT SATISFACTION AT THE SATELLITE POLINICS LOCATED AT BINH CHIEU WARD MEDICAL STATION, THU DUC DISTRICT, IN HO CHI MINH CITY
Tác giả: Trần Minh Thái, Tăng Chí Thượng, Đỗ Mai Hoa, Nguyễn Văn Tập, Nguyễn Quỳnh Trúc
Tóm tắt:
Hàng năm, theo quy định của Bộ Y tế, về xếp hạng chất lượng bệnh viện trong đó có bộ câu hỏi đánh giá sự hài lòng người bệnh. Tuy nhiên, bộ câu hỏi này nếu áp dụng khảo sát tại phòng khám đa khoa thì chưa phù hợp. Nghiên cứu nhằm xây dựng và thử nghiệm bộ công cụ đánh giá về mức độ hài lòng của người bệnh khi đến khám và điều trị tại phòng khám đa khoa. Nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên 300 người bệnh ngoại trú tại phòng khám đa khoa vệ tinh phường Bình Chiểu vào tháng 08/2018. Dữ liệu thu thập nhập liệu bằng phần mềm Epidata 3.1, phân tích bằng phần mềm STATA 14.0. Bộ công cụ cuối cùng gồm 39 tiểu mục/câu hỏi phân thành 7 yếu tố. Kết quả cho thấy 7 yếu tố này này giải thích 76,53% biến thiên của dữ liệu. Mô hình hồi quy cho thấy biến số hài lòng chung có ý nghĩa thống kê với 7 yếu tố còn lại, nghĩa là 100% biến thiên của phương sai của sự hài lòng chung được giải thích bởi 7 yếu tố cấu thành thang đo. Kết quả phân tích cho thấy các chỉ số thống kê phản ánh tính giá trị và độ tin cậy của bộ công cụ đều đạt theo các khuyến cáo của y văn

https://thuvieny.com/ket-qua-thu-nghiem-bo-cong-cu-danh-gia-muc-do-hai-long-nguoi-benh/

Leave a Comment