Kết quả thử nghiệm hiệu lực diệt muỗi aedes của màn lưới che cửa Olyset trong phòng thí nghiệm

Kết quả thử nghiệm hiệu lực diệt muỗi aedes của màn lưới che cửa Olyset trong phòng thí nghiệm

Tên bài báo:Kết quả thử nghiệm hiệu lực diệt muỗi aedes của màn lưới che cửa Olyset trong phòng thí nghiệm

Tác giả:    Nguyễn Thúy Hoa

Tên tạp chí:    Vệ sinh phòng dịch

Năm xuất bản:    1996    Số:    3    Tập:    6    Trang:    53-59

Tóm tắt:    Một sản phẩm mới của Nhật Bản là lưới nhựa có chứa permethrin 2% W/W trong quá trình sản xuất được sử dụng để diệt Aedes aegypti, có tên là Olyset Net Permethrin, bền vững trong quá trình sử dụng và giặt nhiều lần. Lưới được sản xuất có các lỗ thủng cỡ lớn để đảm bảo độ thông thoáng và ánh sáng. Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã chứng minh màn lưới che cửa này có tác dụng diệt muỗi tốt trong 9 tháng theo dõi. Có thể bảo quản trong các điều kiện khí hậu bình thường, không ảnh hưởng tới hiệu lực diệt muỗi. Sau nhiều lần giặt bằng nhiệt độ 70oC, hiệu lực điệt muỗi vẫn tốt do hàm lượng permethrin trên bề mặt ít bị thay đổi. Sản phẩm này đã được sử dụng tại Hải Dương, Hải Phòng, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh trong những năm 1993-1995.

Kết quả thử nghiệm hiệu lực diệt muỗi AEDES của màn lưới che cửa OLYSET trong phòng thí nghiệm

Leave a Comment