Taylor Sổ tay kỹ năng lâm sàng Điều dưỡng 2E

Taylor Sổ tay kỹ năng lâm sàng Điều dưỡng 2E

Taylor Sổ tay kỹ năng lâm sàng Điều dưỡng 2E.Taylor Sổ tay kỹ năng điều dưỡng lâm sàng là hướng dẫn từng bước về kỹ năng điều dưỡng cơ bản và nâng cao. Cuốn sách này sẽ là một công cụ tham khảo nhanh để ôn tập kiến thức và kỹ thuật và sẽ giúp sinh viên và điều dưỡng hành nghề cung cấp chăm sóc sức khoẻ an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân.
Đây là một người bạn đồng hành lý tưởng cho bất kỳ kỹ năng điều dưỡng hoặc các giáo trình cơ bản về điều dưỡng, bao gồm Lynn, kỹ năng điều dưỡng lâm sàng Taylor và Taylor các điều cơ bản về điều dưỡng: Nghệ thuật và Khoa học Chăm sóc Điều dưỡng.

TRÍCH DẪN
Taylor’s Handbook of Clinical Nursing Skills 1 Spi Pap/ Edition
by Pamela Lynn MSN RN (Author)
Spiral-bound: 1008 pages
Publisher: LWW; 1 Spi Pap/ edition (November 1, 2010)
Language: English
ISBN-10: 1582557357
ISBN-13: 978-1582557359
Product Dimensions: 7 x 5.7 x 1.5 inches
Shipping Weight: 1.6 pounds

Taylor Sổ tay kỹ năng lâm sàng Điều dưỡng 2E

Leave a Comment