Kết quả triển khai gói giải pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan đến đường truyền trung tâm

Kết quả triển khai gói giải pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan đến đường truyền trung tâm

Kết quả triển khai gói giải pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan đến đường truyền trung tâm
Dang Thi Thu Huong, Ho Thi Minh Than, Le Kien Ngai, Tran Minh Dien

Mục tiêu: Đánh giá kết qủa triển khai các gói giải pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết (NKH) liên quan đến đường truyền trung tâm (ĐTTT) ở bệnh viện Nhi Trung ương năm 2020. Đối tượng, phương pháp: Nghiên cứu mô tả được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2020, gồm 602 bệnh nhi được đặt ĐTTT sau khi nhập viện. Kết quả: Tỷ lệ sử dụng bảng kiểm khi đặt ĐTTT và chăm sóc ĐTTT tương ứng là 65,8 và 45,0%. Trong đó, tỷ lệ tuân thủ bảng kiểm lần lượt là 61,1% và 95%, tương ứng. Việc tuân thủ tối đa hàng rào vô khuẩn khi đặt ĐTTT và vệ sinh tay đúng cách khi chăm sóc ĐTTT chưa thực sự tốt (68,3% – 73,2%). Tuy nhiên, kết quả bước đầu cho thấy tỷ suất mắc mới Central-line Associated Blood Stream Infection giảm đáng kể. Kết luận: Mặc dù việc thực hiện các gói giải pháp phòng ngừa NKH liên quan đến ĐTTT chưa được triển khai đầy đủ và đồng bộ ở các khoa tại Bệnh viện Nhi TW nhưng tỷ suất mắc mới đã giảm rõ rệt.

Nhiễm khuẩn huyết (NKH) liên quan đến đường truyền trung tâm (ĐTTT) có thể làm tăng nguy cơ tử vong, tỷ lệ mắc các biến chứng nguy hiểm khác và làm tăng thời gian cũng như chi phí nằm viện [1,2]. Do đó, một số biện pháp can thiệp phòng ngừa dựa trên bằng chứng đã được xây dựng, phát triển ở nhiều nơi và đã được chứng minh mang lại những hiệu quả tích cực [3,4]. Năm 2019, bệnh viện Nhi Trung ương đã ban hành và áp dụng các gói giải pháp tập trung vào quá trình đặt ĐTTT, và quá trình chăm sóc ĐTTT. Để đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp này cũng như cung cấp bằng chứng tin cậy cho quản lý và nâng cao chất lượng bệnh viện, nghiên cứu “Kết quả triển khai gói giải pháp phòng ngừa NKH liên quan đến ĐTTT” được tiến hành với mục tiêu:
Đánh giá kết qủa triển khai các gói giải pháp phòng ngừa NKH liên quan đến ĐTTT ở Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2020

Kết quả triển khai gói giải pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan đến đường truyền trung tâm

Leave a Comment