NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CỦA BỆNH NHÂN SAU RA VIỆN TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CỦA BỆNH NHÂN SAU RA VIỆN TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CỦA BỆNH NHÂN SAU RA VIỆN TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
Luong Thi Mien, Nguyen Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi Minh Phuong

Mục tiêu: Đánh giá nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà sau ra viện của bệnh nhân khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương và một số yếu tố liên quan.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 8/ 2018- tháng 7/ 2019

Kết quả: Trong số 463 bệnh nhân ra viện, số bệnh nhân có nhu cầu CSSKTN chiếm 66,5%, số bệnh nhân yêu cầu nhân viên y tế đến CSSKTN là 40,4%. Các dịch vụ được lựa chọn cao là khám tại nhà (71,4%), lý liệu pháp hô hấp (61%), Vệ sinh mũi miệng (55,2%), theo dõi dấu hiệu nguy hiểm toàn thân (51,3%). Sau khi ra viện tại khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương, tỷ lệ chọn cơ quan cung cấp dịch vụ đứng hàng đầu là Bệnh viện Nhi trung ương (79,2 %). BN tuổi càng nhỏ, bị bệnh giống lần trước, ngày điều trị kéo dài và bố mẹ bị áp lực lớn thì nhu cầu CSSKTN sau ra viện càng cao.

Kết luận: Cần thiết thành lập tổ chức CSSKTN để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh sau ra viện.

Trên thế giới mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà (CSSKTN) được ra đời từ năm 1947 và phát triển mạnh vào những năm 1970, cho đến nay có gần 100 quốc gia thành viên trở thành một thành phần quan trọng trong hệ thống y tế mỗi quốc gia. Vào tháng 1 năm 2000 đã có hơn 6560 đội dịch vụ được thành lập tại 87 quốc gia, với 933 đội ở Anh, hơn 3600 đội ở Bắc Mỹ, Mỹ và hơn 350 đội ở Úc [5]. Mô hình CSSKTN đã góp phần làm giảm tỷ lệ nhập viện lại, giảm gánh nặng bệnh tật và kinh tế, tăng hài lòng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng [4].
Tại Việt Nam, mô hình y tế phân tuyến, vai trò chăm sóc sức khỏe cộng đồng chưa phát huy, còn thụ động chờ người bệnh tới bởi tình trạng thiếu nhân lực y tế trong khi đó, cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, nhu cầu CSSKTN của người dân ngày càng.

 

 

NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CỦA BỆNH NHÂN SAU RA VIỆN TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Leave a Comment