KHẢO SÁT CÁC CHỈ SỐ HUYẾT HỌC CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC NĂM 2017

KHẢO SÁT CÁC CHỈ SỐ HUYẾT HỌC CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC NĂM 2017

KHẢO SÁT CÁC CHỈ SỐ HUYẾT HỌC CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC NĂM 2017
Trương Thị Kim Dung*, Châu Trần Minh Nghĩa*, Nguyễn Thu Hồng*, Nguyễn Phương Liên*,
Lê Văn Tâm*, Trần Thị Hân*, Tạ Quang Dũng*, Phạm Văn Thắng*, Phù Chí Dũng*
TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ người hiến máu có chỉ số Hb, bạch cầu, tiểu cầu đạt tiêu chuẩn. Và mối tương quan của chỉ số Hb với các đặc điểm của đối tượng tham gia hiến máu.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả những người đến đăng ký hiến máu tình nguyện tại khoa tiếp nhận hiến máu (TNHM), Bệnh viện Truyền máu Huyết học (BV. TMHH) từ tháng 04 đến tháng 06 năm 2017. Số liệu lấy trực tiếp từ thông tin trên phiếu hiến máu tình nguyện và kết quả xét nghiệm huyết đồ của từng người tham gia nghiên cứu.
Kết quả: Có 1.240 người đến đăng ký hiến máu tình nguyện tham gia nghiên cứu, trong đó, tỷ lệ nữ giới chiếm tỷ lệ cao hơn nam giới (52,98%), có đến 62,42% nằm trong độ tuổi từ 21 đến 30 tuổi, nghề nghiệp chủ yếu là sinh viên (45%) và tỷ lệ hiến máu lần đầu chỉ chiếm 28,39%, tức là tỷ lệ người hiến máu nhắc lại chiếm tỷ lệ trên 70%. Các chỉ số huyết học trung bình được khảo sát đều nằm trong giới hạn bình thường. Không có mối tương quan giữa sự thay đổi của chỉ số Hb đến các yếu tố nhóm tuổi, nghề nghiệp và số lần hiến máu.


Kết luận: Tỷ lệ người hiến máu có nồng độ Hb không đạt yêu cầu là 1,7% ở nam giới và 15,7% ở nữ giới, chỉ số tiểu cầu là 3,9%, và bạch cầu là 0,9%. Người hiến máu có nồng độ Hb thấp không đạt yêu cầu không có mối tương quan đến nghề nghiệp, độ tuổi và số lần hiến máu.

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp. Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), hàng năm, cứ 80 người bệnh có một người cần điều trị bằng máu và các chế phẩm máu, cứ 1.000 giường bệnh cần khoảng 7.000 người cho máu(3).
Từ tháng 5/2004, các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Hội truyền máu quốc tế (ISBT) đã có nghị quyết “An toàn truyền máu là chính sách ưu tiên hàng đầu” và khuyến cáo Chính phủ các nước phải có chính sách ưu tiên cho công tác truyền máu. Theo đó, người hiến máu là mắc xích quan trọng trong hệ thống truyền máu

KHẢO SÁT CÁC CHỈ SỐ HUYẾT HỌC CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC NĂM 2017

Leave a Comment