KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA ĐƯỜNG TIÊU HÓA ĐÔI Ở TRẺ EM

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA ĐƯỜNG TIÊU HÓA ĐÔI Ở TRẺ EM

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA ĐƯỜNG TIÊU HÓA ĐÔI Ở TRẺ EM
Hồ Lê Minh Thư1, Vũ Đức Duy2
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Đường tiêu hóa đôi là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chẩn đoán trước phẫu thuật còn gặp nhiều khó khăn do triệu chứng lâm sàng và hình ảnh học đa dạng, không điển hình. Hiện nay, tại Việt Nam có rất ít báo cáo mô tả đầy đủ về bối cảnh lâm sàng cũng như cận lâm sàng của dị tật này.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của đường tiêu hóa đôi ở trẻ em.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả loạt ca các bệnh nhi có kết quả giải phẫu bệnh xác định đường tiêu hóa đôi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 1/2019 – 6/2021.

Kết quả: Có tất cả 35 bệnh nhi thỏa tiêu chuẩn chọn bệnh với tỉ lệ nam/nữ = 1/1,2. Tuổi trung bình 42,2 ± 35,5 tháng tuổi (nhỏ nhất 17 ngày tuổi, lớn nhất 11 tuổi), trong đó 60,0% bệnh nhi lớn hơn 24 tháng tuổi. Tỉ lệ xuất hiện nang ở hồi tràng là 57,1%, góc hồi-manh tràng (22,8%), 1/3 dưới thực quản (14,3%), dạ dày (2,9%) và tá tràng (2,9%). Tất cả đều có dạng cầu và 42,8% trường hợp có niêm mạc dạ dày lót trong lòng nang. Tỉ lệ trẻ được chẩn đoán đường tiêu hóa đôi trước sinh là 17,1%. Triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất là đau bụng (62,9%), nôn (42,9%) và trướng bụng (14,3%). 33/35 kết quả siêu âm cho hình ảnh nang dịch có thành ống tiêu hóa, độ chính xác khi xác định vị trí ĐTHĐ bằng siêu âm là 77,1 – 100,0%. CT-scan có hình ảnh nang bắt thuốc tương tự thành ống tiêu hóa trong 60,0% trường hợp. Độ chính xác trong định vị ĐTHĐ trên CLVT là 80,0-100,0%.

Kết luận: Đường tiêu hóa đôi có đặc điểm lâm sàng đa dạng, không điển hình, chủ yếu là đau bụng và nôn. Siêu âm và cắt lớp vi tính là hai hình ảnh học đầu tay trong chẩn đoán. Vị trí thường thấy nhất là hồi tràng, kết quả giải phẫu bệnh có thể là biểu mô ruột hoặc niêm mạc dạ dày lạc chỗ.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment