KHẢO SÁT LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ THÁNG 9/2020 ĐẾN 6/2021

KHẢO SÁT LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ THÁNG 9/2020 ĐẾN 6/2021

KHẢO SÁT LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ THÁNG 9/2020 ĐẾN 6/2021
Huỳnh Dao1, Trần Anh Bích2, Phùng Mạnh Thắng2, Lê Nguyễn Uyên Chi1
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Nhiễm trùng cổ sâu là bệnh lý cấp cứu thường gặp trong tai mũi họng. Bệnh nhân đái tháo đường dễ bị nhiễm trùng cổ sâu.

Mục tiêu: Khảo sát lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị nhiễm trùng cổ sâu trên bệnh nhân đái tháo đường.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi thực hiện nghiên cứu tiền cứu ở những bệnh nhân đái tháo đường được chẩn đoán nhiễm trùng cổ sâu và điều trị tại khoa Tai Mũi Họng bệnh viện Chợ Rẫy từ 9/2020-6/2021 về dịch tễ học, nguyên nhân mắc bệnh, bệnh lý kèm theo, vi khuẩn học, thời gian điều trị và kết quả điều trị.

Kết quả: Từ tháng 9/2020 đến 6/2021, chúng tôi đã tiếp nhận điều trị 108 trường hợp bệnh nhân nhiễm trùng cổ sâu trên nền đái tháo đường: 53 bệnh nhân nam và 55 bệnh nhân nữ. Nhiễm trùng cổ sâu do răng thường gặp trên bệnh nhân đái tháo đường, khoang dưới hàm là khoang dễ nhiễm trùng nhất. 69,4% trường hợp nhập viện có tăng bạch cầu lúc nhập viện.

Kết luận: Sâu răng là nguyên nhân thường gặp gây nhiễm trùng cổ sâu trên bệnh nhân đái tháo đường. Streptococcus sp là vi trùng thường gặp. Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian nằm viện là đưòng huyết lúc nhập viện cao, nhiễm ceton máu, thời gian bạch cầu trở về bình thường dài, có mở khí quản và có bất kì biến chứng nào trong quá trình điều trị.

KHẢO SÁT LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ THÁNG 9/2020 ĐẾN 6/2021

Leave a Comment