NHẬN XÉT CÁC ĐƯỜNG PHẪU THUẬT DẪN LƯU ÁP XE CỔ MẶT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ NĂM 2020-2021

NHẬN XÉT CÁC ĐƯỜNG PHẪU THUẬT DẪN LƯU ÁP XE CỔ MẶT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ NĂM 2020-2021

NHẬN XÉT CÁC ĐƯỜNG PHẪU THUẬT DẪN LƯU ÁP XE CỔ MẶT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ NĂM 2020-2021
Lữ Thị Hoàng Oanh1, Lê Nguyễn Uyên Chi1, Trần Thế Việt2, Phùng Mạnh Thắng2, Hoàng Bá Dũng2
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Áp xe cổ mặt là bệnh nhiễm trùng, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến sốc nhiễm trùng và tử vong. Điều trị áp xe cần mô hình đa phương thức, trong đó phẫu thuật rạch dẫn lưu là yếu tố quan trọng trong quá trình trị liệu.

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân áp xe cổ mặt và nhận xét các đường phẫu thuật dẫn lưu áp xe cổ mặt.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu mô tả hàng loạt ca áp xe cổ mặt được phẫu thuật dẫn lưu tại khoa tai mũi họng bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 9/2020- 6/2021.

Kết quả: Qua 47 ca lâm sàng, triệu chứng ghi nhận chủ yếu là sưng, đau với 97,9%, há miệng hạn chế với 38,3%, vi trùng được phân lập nhiều nhất là Streptococcus spp 42,6% và Klebsiella spp 19,2%. Đường rạch dưới bờ xương hàm dưới (58,6%), đường rạch dọc bờ trước cơ ức đòn chũm (27,7%), đường phẫu thuật với chiều là 5,81 ± 1,81 cm, tổng chiều dài là 9,28 ± 6,77 cm, độ sâu là 4,47 ± 0,91 cm.

Kết luận: Đường rạch tối ưu vào hết các ổ áp xe, và rộng đủ để dẫn lưu, dễ dàng chăm sóc sau mổ là cần thiết.

 

NHẬN XÉT CÁC ĐƯỜNG PHẪU THUẬT DẪN LƯU ÁP XE CỔ MẶT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ NĂM 2020-2021

Leave a Comment