KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ IgA, IgG, IgM HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHI CÓ HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT

KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ IgA, IgG, IgM HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHI CÓ HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT

KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ IgA, IgG, IgM HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHI CÓ HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT
Nguyễn Thị Thu Hiền1; Phạm Văn Trân2; Lê Việt Thắng2
TÓM TẮT
Mục tiêu: khảo sát nồng độ IgA, IgG và IgM huyết tương và mối liên quan với một số đặc điểm ở bệnh nhi có hội chứng thận hư nguyên phát. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 94 đối tượng gồm 61 bệnh nhi có hội chứng thận hư nguyên phát và 33 trẻ khoẻ mạnh làm nhóm chứng. Tất cả đối tượng được định lượng nồng độ IgA, IgG và IgM trong huyết tương bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục. Kết quả: nồng độ IgA, IgG, IgM huyết tương trung bình nhóm bệnh lần lượt 1,08; 2,23; 1,84 g/l. Tỷ lệ bệnh nhi giảm nồng độ IgA, IgG, IgM so nhóm chứng lần lượt là 3,3; 88,5 và 0%. Nồng độ IgG có mối tương quan thuận mức độ chặt, IgM tương quan nghịch mức độ ít với nồng độ albumin máu, p < 0,01. Nồng độ IgG có mối tương quan nghịch mức độ ít với lượng protein niệu 24 giờ, p < 0,01. Kết luận: giảm nồng độ IgG phổ biến ở bệnh nhi có hội chứng thận hư nguyên phát.

Hội chứng thận hư (HCTH) là một hội chứng bao gồm các triệu chứng lâm sàng và sinh hoá, xuất hiện ở cả người lớn và trẻ em. HCTH có đặc trưng phù(nhiều bệnh nhân [BN] có tràn dịch khoang thanh mạc), protein niệu nhiều và chọn lọc với albumin niệu (> 80%), giảm protein máu và albumin máu, có rối loạn lipid máu. HCTH thường xuất hiện đột ngột, không rõ nguyên nhân, bản chất là quá trình tổn thương màng lọc cầu thận, gây thoát protein, ra nước tiểu nhiều. Quá trình tổn thương màng lọc cầu thận diễn ra mang tính chất đặc biệt, gây thoát protein, chủ yếu là albumin ra nước tiểu. Các rối loạn khác của HCTH bao gồm biểu hiện hậu quả thoát albumin nhiều.
Ở trẻ em, HCTH thường nguyên phát, liên quan đến thay đổi nồng độ immunoglobulin miễn dịch, bao gồm IgA, IgG và IgM và yếu tố gen. Thay đổi nồng độ immunoglobulin miễn dịch liên quan đến thải nhiều protein qua nước tiểu và lắng đọng immunoglobulin này ở cầu thận [5, 6]. Việc xác định nồng độ immunoglobulin miễn dịch này ở bệnh nhi có HCTH nguyên phát là cần thiết cho các nhà lâm sàng. Từ những lý do trên,chúng tôi thực hiện đề tài nhằm:
– Khảo sát nồng độ IgA, IgG, IgM huyết tương ở bệnh nhi HCTH nguyên phát.
– Tìm hiểu mối liên quan giữa nồng độ IgA, IgG, IgM với albumin máu và protein niệu 24 giờ ở bệnh nhi HCTH nguyên phát

 

KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ IgA, IgG, IgM HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHI CÓ HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT

Leave a Comment