KHẢO SÁT THỂ LÂM SÀNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN LOÃNG XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ ĐÔNG

KHẢO SÁT THỂ LÂM SÀNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN LOÃNG XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ ĐÔNG [Luận văn bác sĩ nội trú]

Title:  KHẢO SÁT THỂ LÂM SÀNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN LOÃNG XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ ĐÔNG
Authors:  Trần, Minh Huệ
Advisor:  Ngô, Quỳnh Hoa
Keywords:  Loãng xương nguyên phát, mật độ xương, yếu tố nguy cơ
Issue Date:  2023
Publisher:  Đại học Y Hà Nội
Abstract:  Mục tiêu: Mô tả đặc điểm về mật độ xương và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân loãng xương nguyên phát tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông
Đối tượng: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 154 bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh loãng xương nguyên phát bằng phương pháp đo mật độ xương hấp thụ tia X năng lượng kép tại Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông từ tháng 12/2022 đến tháng 10/2023.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thiết kế theo phương pháp mô tả cắt ngang.
Kết quả và kết luận:
T-score cổ xương đùi giảm dần theo tuổi; T-score cột sống thắt lưng ở nhóm bệnh nhân gầy là thấp nhất; T-score cột sống thắt lưng và cổ xương đùi ở đối tượng có tiền sử gãy xương tự nhiên thấp hơn đối tượng không có tiền sử gãy xương tự nhiên; T-score cột sống thắt lưng và cổ xương đùi ở đối tượng có tiền sử cha mẹ gãy xương hông thấp hơn đối tượng không có tiền sử cha mẹ gãy xương hông; T-score cổ xương đùi của nhóm sinh trên 3 con thấp hơn nhóm sinh ≤ 3 con; Thời gian mãn kinh càng lâu (>20 năm) T-score cổ xương đùi càng giảm; sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). T-score cổ xương đùi và cột sống thắt lưng của nhóm hút thuốc thấp hơn nhóm không hút thuốc; T-score cổ xương đùi và cột sống thắt lưng của nhóm uống rượu thấp hơn nhóm không uống rượu; T-score trung bình cổ xương đùi và cột sống thắt lưng ở nhóm mãn kinh sớm thấp hơn nhóm không mãn kinh sớm; T-score trung bình giữa 2 giới chưa có sự khác biệt (p>0,05).
URI: 
Appears in Collections: Luận văn bác sĩ nội trú

Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment