KHẢO SÁT TỶ LỆ PHÁT TRIỂN PHÔI NANG, PHÔI PHÂN CẮT TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY PHÔI ĐƠN GIỌT PHỤC VỤ CHẨN ĐOÁN DI TRUYỀN TIỀN LÀM TỔ KHÔNG XÂM LẤN

KHẢO SÁT TỶ LỆ PHÁT TRIỂN PHÔI NANG, PHÔI PHÂN CẮT TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY PHÔI ĐƠN GIỌT PHỤC VỤ CHẨN ĐOÁN DI TRUYỀN TIỀN LÀM TỔ KHÔNG XÂM LẤN

KHẢO SÁT TỶ LỆ PHÁT TRIỂN PHÔI NANG, PHÔI PHÂN CẮT TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY PHÔI ĐƠN GIỌT PHỤC VỤ CHẨN ĐOÁN DI TRUYỀN TIỀN LÀM TỔ KHÔNG XÂM LẤN
Hoàng Văn Ái1, Trịnh Thế Sơn1, Đặng Tiến Trường2
Nguyễn Thanh Tùng1, Quản Hoàng Lâm1
Nguyễn Thục Anh1, Lê Thanh Huyền1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ phát triển phôi nang, phôi phân cắt trong điều kiện nuôi cấy phôi đơn giọt phục vụ chẩn đoán di truyền tiền làm tổ không xâm lấn. Đối tượng và phương pháp:
Nghiên cứu quan sát mô tả cắt ngang trên 14 cặp vợ chồng có chỉ định PGT-A từ 3 – 11/2020 tại Viện Mô phôi Lâm sàng Quân đội. Nuôi cấy phôi theo quy trình nuôi cấy đơn giọt. Kết quả: Tuổi trung bình 35,71 ± 3,17, AMH trung bình 2,32 ng/ml, số nang thứ cấp trung bình: 12,07 ± 4,12, tổng liều FSH dùng trong chu kỳ kích thích buồng trứng có kiểm soát: 2.578,57 ± 483,66 IU, thời gian dùng FSH trung bình trong chu kỳ IVF: 10,14 ± 1,1 ngày, số phức hợp noãn nang chọc hút được trung bình: 8,5 ± 4,55. Số noãn sau tách trung bình: 8,07 ± 3,87, noãn MII: 7,14 ± 3,63. Hợp tử 2PN trung bình: 5,21 ± 2,94, tỷ lệ noãn MII trung bình: 89,84 ± 14,73%. Tỷ lệ thụ tinh: 73 ± 18%, tỷ lệ phôi phân cắt ngày 3: 98,41 ± 4,03%, tỷ lệ phôi nang: 58,08 ± 27,8%. Kết luận: Việc nuôi cấy phôi đơn giọt có thể được tiến hành để phục vụ xét nghiệm di truyền tiền làm tổ không xâm lấn.

Hiện nay, xét nghiệm di truyền tiền làm tổ là xu hướng mới trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Đây là kỹ thuật chẩn đoán di truyền nhằm loại trừ những phôi bất thường về mặt di truyền trước khi cấy vào buồng tử cung người mẹ mà không cần sinh thiết.Các phương pháp thu thập mẫu xét nghiệm di truyền tiền làm tổ bao gồm

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment